Z 26. ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA OBCE KOVAČICA

11.júl 2019

Z 26. ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA OBCE KOVAČICA

Včera 10. júla sa v budove obecnej správy v Kovačici uskutočnila 26. schôdza lokálneho parlamentu, na ktorej výborníci rokovali o siedmich bodoch rokovacieho programu. Zasadnutia sa, okrem predsedu obce Milana Garaševića a predstaviteľov obecnej správy, zúčastnilo 24 výborníkov, kým ďalší členovia parlamentu (pätnásti, z ktorých sa dvaja ospravedlnili) na schôdzu neprišli.

Bez prestávky a za štvrtinu hodiny výborníci schválili 7 bodov

Po doplnení rozhodnutia o rozpočte Obce Kovačica za rok 2019 (prvý doplnkový rozpočet) a výmeny a doplnky kádrového plánu Obce Kovačica za aktuálny rok s pozitívnym uzáverom Rady pre financie a rozpočet Zhromaždenia obce Kovačica, výborníci rokovali a schválili aj rozhodnutie o výmenách a doplnkoch Plánu detailnej regulácie pre veterný park Kovačica. V treťom bode zelenú dali rozhodnutiu o určení lekára medicíny pre odborné potvrdenie času a príčiny zosnulých mimo zdravotnej ustanovizne na území Kovačickej obce.

Na schôdzi, ktorá trvala iba 15 minút, 23 výborníkov ZO Kovačica bez žiadnej diskusie schválilo aj Program obchodovania Verejného podniku Naš stan Kovačica za rok 2019, ako i tri riešenia. Prvé sa týkalo formovania komisie pre plány Obce Kovačica, v druhom schválili komisiu pre uskutočnenie volieb pre členov Rád miestnych spoločenstiev. V nej sú: Dušanka Aleksićová z Kovačice, predsedníčka, Neda Buljik Stela z Uzdinu, zástupca predsedníčky, Ján Petráš z Padiny, člen, Slađana Kapuncová z Idvoru, zástupkyňa člena, Slađana Bekićová z Kovačice, členka, Zorana Kec Živanovová z Uzdinu, zástupkyňa členky, Alexandra Patakyová z Debeljače, členka, Goran Jovanov zo Samoša, zástupca členky, Miroslav Kotváš z Kovačice, člen, Gordana Kalinová-Đurovićová z Debeljače, zástupkyňa člena, Jadranka Tekijašská z Crepaje, členka, Branka Prelićová z Crepaje, zástupkyňa členky, Alžbeta Marková z Kovačice, členka, Jelena Kalinová z Idvoru, zástupkyňa členky, Zdenko Sokol z Kovačice, tajomník a Taňa Bubesková, zástupkyňa tajomníka.

Zhromaždenie na záver schválilo i riešenie o vymenovaní komisie druhého stupňa pre uskutočnenie volieb pre členov Rady miestnych spoločenstiev, ktorú tvoria: Robert Mitevski z Kovačice, predseda, Ilija Matejić z Crepaje, člen, Tatiana Bešková z Padiny, členka, Lučiano Uce Viorel z Uzdinu, člen, Nikoleta Šimáková z Padiny, členka a Jožef Krivači z Debeljače, tajomník.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs