Titul dvere otvára

12.júl 2019

Titul dvere otvára

„Keby som vedel, že je vysoká škola taká ľahká, zakončil by som aj strednú“, znie vtip o známej dvojici zo susednej krajiny. Zrejme by tento vtip nebol smiešny podaktorým našim politikom, keďže sú práve ich diplomy často pod drobnohľadom.

O spornom doktoráte aktuálneho ministra financií sme už písali. Pripomeňme si, komisia zistila, že minister niektoré časti dizertácie odpísal a neuviedol zdroj, no to odpisovanie bolo podľa nich v rámci dovoleného. Aký odkaz odoslali takým počinom budúcim doktorandom, študentom a žiakom, tentoraz nebudeme komentovať. V týchto dňoch je medzi hlavnými témami minister polície. A to nie po prvýkrát! Aj jeho doktorský titul bol pod veľkým otáznikom, no teraz sa podozrenie premiestnilo aj na jeho diplom základných akademických štúdií. 

Niekdajší belehradský primátor tvrdí, že sa minister pred 15 rokmi obrátil na istú fakultu so žiadosťou nostrifikovať diplom, ktorý vraj získal podľa britského vzdelávacieho programu. Taká škola podľa bývalého primátora v Anglicku nikdy nebola registrovaná. Aj sám minister hovorí, že sa vzdelával v Srbsku, nie v Londýne, a otázne je, prečo potom potreboval nostrifikáciu diplomu… Táto otázka je zatiaľ otvorená a podľa spomínaného ex primátora ide iba o podvod, a minister vraj ani neukončil základné akademické štúdiá.

Vďaka tejto a podobným príhodám s našimi politikmi, ktorých bolo už ozajstne veľa, máme Nušićove komédie naživo. Jeho analýza spoločnosti v 19. a 20. storočí sa bez problémov môže uplatniť aj dnes. Ešte v roku 1936 napísal komédiu Dr., v ktorej otec Života kúpil synovi Miloradovi akademický titul, lebo „titul dnes dvere otvára, a nie rozum“. Na základe tragikomických príkladov v dnešnej spoločnosti môžeme povedať, že to pravidlo platí aj dnes.

Foto: pixabay

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs