Výtvarno-výstavná ofenzíva Michala Ďurovku

13.júl 2019

Výtvarno-výstavná ofenzíva Michala Ďurovku

Slávnostné otvorenie samostatnej výstavy Portréty autora Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča, bolo vo štvrtok 11. júla v Belehrade, v Galérii Belehradskej pevnosti vo vnútornej Stambol kapiji.

Na tejto výstave výkresov Michala Ďurovku kreslených perom, uhlím alebo kombináciou techník stretáme početné jedinečné osobnosti. Niektoré sú predstavené len obrysmi a iné pomocou navrstvených čiar. Povedal to medziiným na vernisáži Vladimír Valentík, výtvarný kritik, ktorý tiež poznamenal, že autor Ďurovka tohto leta vystavuje v európskych metropolách. Totiž, pred dvoma týždňami v Ženeve vo Švajčiarsku otvorili výstavu jeho cyklu obrazov Lesy a roviny.

O Portrétoch, ktoré kysáčsky akademický maliar predstavil v Belehrade Valentík ešte povedal: „Výkresy sú svojráznou výzvou pretože nie je jednoducho na papieri, ktorý má iba dve dimenzie, preniknúť do niečiej jedinečnej duše. Lebo portrét je predovšetkým prienik do duše jednotlivca a to môže jedine umenie“. Inak Michal Ďurovka má nakreslených mnoho portrétov a je viacej variantov, ktoré sa vyberajú pre jednotlivé výstavy.

Pre belehradskú výstavu si autor zvolil výkresy, ktoré sa z výtvarného hľadiska rozlišujú a vznikli v rôznych obdobiach jeho tvorby, počnúc portrétmi, ktoré vznikli ešte na akadémii v Novom Sade až po najnovšie, ktoré vznikli tesne pred samotnou výstavou.

„Michal Ďurovka svoje Portréty kreslí rozličnými spôsobmi. Niektoré sú nakreslené iba obrysovou základnou čiarou iné lavírovaním tušom až po portréty, ktoré vznikli za pomoci početných drobných čiar. Autor si pravdepodobne od osoby, do duše ktorej chce preniknúť a ktorú chce zvečniť výkresom, volí techniku, ktorá najviac zodpovedá charakteru osoby, ktorú sa rozhodol predstaviť.

Pri niektorých osobnostiach stačí iba obrys, základná čiara a pri niektorých dokonca aj vyliať tuš, aby sa preniklo do ich podstaty,“ posvietil V. Valentík zo svojho uhla na Portréty, ktoré budú v Beherade vystavené do 30. júla. Pri tejto príležitosti poznamenal, že Michal Ďurovka vkročil do výtvarno-výstavnej ofenzívy.

Známa belehradská multimediálna umelkyňa Milica Vergotová, ináč Ďurovkova kolegyňa z fakulty a dobrá kamarátka okrem iného spomenula, že Michal už na prvom ročníku akadémie preukázal výnimočný talent a bol jedným z najtalentovanejších mladých umelcov a takým zostal dodnes. Ako povedala, výstava nasvedčuje o tom, čo preukázal na začiatku štúdií, keď mal osobitnú citlivosť pre problém a finesu vo všímaní ako i hlboké precítenie pri maľovaní. Ako osobnosť bol nenápadný a diskrétny a takým zostal dodnes vo svojich prácach, ktoré hovoria o veľkej umeleckej kvalite. Po týchto pochvalných slovách M. Vergotová výstavu otvorila.

Samotný autor výstavu vítajúc hostí povedal, že mu je cťou vystavovať svoje Portréty v historickom priestore akým je Stambol kapija na belehradskej pevnosti. Na  výstave sa ináč zúčastnil pekný počet tak Balehradčanov, ale i obyvateľov z okolitých prostredí a početných návštevníkov pevnosti, ktorí sa prilákaní touto výstavou pristavili v galérii Stambol kapijevýstavu si dôkladne a so záujmom pozreli.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs