Vzácny hosť zďaleka

22.dec 2015

Vzácny hosť zďaleka

kulpin skolka1

“Deduško k nám už prišiel“- chválili sa najmladší

Dnes predpoludním v kulpískej PU Včielka bolo rušno a veselo. Od samého rána sa kulpínske ratolesti s vychovávateľkami Vierkou Petrášovou, Želmírou Častvenovou, Katarínou Kolárovou a Alexandrou Pucovskou priprávali na príchod dedka Mráza.

Napätie vo vzduchu by sa bolo dalo krájať a zvedavé očká žiarili nedočkavosťou, kedy sa už ten bielobradý starček v červenej kabanici objaví a čo v tom vreci pre kulpínských škôlkárov prinesie. Ako nám povedali celý rok boli poslušní a pekne sa správali a verili, že si darčky od dedka Mráza celkom iste zaslúžili.

kulpin skolka3

Starší škôlkari poslušne čakali príchod vzácneho hosťa… a potom mu zaspievali a zarecitovali

Vzácny hosť najprv zavítal k mladším škôlkárom celodenného pobytu. Vítali ho krásnymi piesňami a recitáciami. Každí z nich dostal krásny balík a nasledovalo fotenie na pamiatku.

Podobne bolo aj v dvoch ďalších skupinách poldenného pobytu starších škôlkárov. Spievali recitovali po srbsky i po slovensky a ďakovali deduškovi, že na nich nezabudol. Detská zvedavosť im nedala pokoja a tak potom špekulovali, kde má dedko Mráz sane a kde si ich len pred škôlkou zaparkoval. Aj na takéto otázky skúsený dedko pohotovo odpovedal. Na rozlúčke im sľúbil, že o rok príde znova, ale len v tom prípade, že sľúbia byť poslušní. Pohotovo odpovedali, že istotne budú.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs