Kaleidoskop dejín

23.dec 2015

Kaleidoskop dejín

Attila Márton privítal účastníkov

Attila Márton privítal účastníkov

V ŠTÚDIU M V NOVOM SADE PREBIEHALA PREMIÉRA ZBORNÍKA PRÁC 40 ROKOV SLOVENSKEJ REDAKCIE TV NOVÝ SAD

Je taký názor, že to čo sa nezapíše, akoby po čase ani neexistovalo. Tomu sa vyhla slovenská televízna redakcia, keď štyri desaťročia vlastnej kontinuity, ktorú oslávila pred mesiacom, zvečnila prvým zborníkom prác o sebe, uplynulom pôsobení, programoch a reláciách. Jeho dnešná prezentácia zapadla na záver šnúry udalostí, ktorými novosadská televízia už mesiac pripomína viaceré výročia svojich programov, vysielaní, zložiek. Medziným aj polstoročnicu existencie Štúdia M.

Na podujatí k jubileu, ktoré zapadlo v podvečer Vianoc, účastníkov ako hostiteľ pozdravil hlavný a zodpovedný redaktor druhého televízneho programu Attila Márton. Zodopovedný redaktor rubriky po slovensky Ján Čeman ozrejmil okolnosti vzniku a práce na zborníku, označujúc ho ako pekný darček pod vianočný stromček. Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak hovoril o sľubne sa rozvíjajúcej spolupráci dvoch médií, ktorej prejavom je i prvá publikácia o dejinách televízie. Podľa dlhoročného televízneho redaktora Jána Struhára, uznanie patrí celej redakcii, no zvlášť akcentoval prínos Miroslava Dobroňovského k modernej a atraktívnej úprave zborníka, tlačiarne HL print k jej ažúrnemu a kvalitnému vytlačeniupráci šéfredaktora zborníka Ján Čemana, ktorý gro organizačných prác niesol na vlastných pleciach. Výkonný redaktor Michal Ďuga priblížil priebeh prác na vzniku publikácie, kým o jej dizajne a koncepcii, kde bolo treba zladiť možnosti dvoch médií hovoril Miroslav Dobroňovský. V mene Výboru pre informovanie a i Národnostnej rady Slovákov  aktérov premiéry pozdravila zástupkyňa hlavného a zodpovedného redaktora druhého programu TV Nový Sad Anna Jašková.

O poslaní a význame televíznych programov hovorila Katarína Melegová-Melichová

O poslaní a význame televíznych programov hovorila Katarína Melegová-Melichová

Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová blahoželala televíznym poracovníkom k jubileu, podčiarkujúc význam všetkých, ktorí sa na jeho vzniku činili a činia. Esej o slovenskom televíznom programe, jeho pôsobení a fungovaní prezentovala extérna spolupracovníčka Annamária Boldocká-Grbićová, zatiaľ čo sa o prvých rokoch strávených v slovenskej  televíznej redakcii zmienil kameraman Zorko Bešlić. Škoda len, že účastníkov podujatia – premiéry publikácie, ktorá si to svojou kvalitou a výzorom plne zaslúži, nebolo viacej.

Časť publika

Časť publika

Zborník prác o štyroch televíznych desaťročiach obsahuje približne päťdesiat textov rôzneho rozsahu a zamerania, bohato ozdobených aj fotografickými zábermi z rôznych dianí, situácií a prostredí. Oslavy sú, rovnako ako i tento rok, pri konci. No dobre je, že prvý televízny zborník po dvoch neúspešných predošlých pokusoch, konečne uzrel svetlo sveta. Aj pre to všetko čo obsahuje, aj kvôli tomu, že je vhodným základom na ďalšie výskumy dejín, súčasností a perspektív najpopulárnejšieho elektronického média.

                                                      Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs