Schválili návrh obecného rozpočtu na rok 2016

23.dec 2015

Schválili návrh obecného rozpočtu na rok 2016

Počas príhovoru predsedu Radinovića

Počas príhovoru predsedu Radinovića

Dnes sa v Starej Pazove vo veľkej zasadačke konalo 37. zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom schválili návrh rozpočtu na rok 2016.

V úvodnej časti sa prihovoril Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý vyjadril spokojnosť s prácou lokálneho parlamentu a zároveň všetkým prítomným a občanom obce zaželal radostné vianočné sviatky a úspešný Nový rok. Ku gratuláciam sa pripojil aj Radoje Blagojević, predseda ZO Stará Pazova.

V pracovnej časti schôdze výborníci schválili návrh rozhodnutia obecného rozpočtu na rok 2016, ktorým je naplánovaný celkový objem v hodnote 2 miliardy 863 miliónov 988 tisíc dinárov. V porovnaní s tohtoročným opravným rozpočtom je menší za zhruba 268 miliónov dinárov. O štruktúre rozpočtových trov a príjmov hovoril Miodrag Teodorović, náčelník Oddelenia pre financie Obce Stará Pazova.
Výborníci prerokovali a schválili programy hospodárenia na rok 2016 niekoľkých verejných podnikov a ustanovizní, ktorým je zakladateľom obec.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs