Vianočné básne

23.dec 2015

Vianočné básne

Milí čitatelia,
prečítajte si básne žiakov ZŠ T. G. Masaryka v Jánošíku, ktoré spestrili výkresy žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

 

Michaela Abelovská, 5.2. ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč

Michaela Abelovská, 5.2. ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč

Vianoce
Vianoce mám veľmi rád,
lebo sa vtedy narodil náš Pán.
On je dobrý a miluje nás nesmierne,
preto sa k Nemu modlíme
a v ňom spásu nachádzame.
Bohu my dnes ďakujeme,
spievame mu piesne chvály úprimne,
že svojho jednorodeného syna dal,
aby navždy zachránil nás.

Filip Mega 6. trieda ZŠ T. G. Masaryka, Jánošík 

 

 

Ksénia Kulíková, 5.2. ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč

Ksénia Kulíková, 5.2. ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč

Vianoce
Deti v očiach iskru radosti majú,
keď o vianočnej udalosti sa rozprávajú.
Ich malé, čisté srdiečko
víta to vzácne meno Ježiško.
Jasná hviezda na nebi svieti,
radujú sa tomu všetky deti,
že Spasiteľ sa narodil nám,
o tom vždy aj ja rada rozprávam.
Radujem sa tomu s celou rodinou,
a čakáme na Ježiška s radosťou,
v každom novom dni,
s každou novou hodinou.

Mária Supeková, 5. trieda, ZŠ T. G. Masaryka, Jánošík

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs