O Ľudovítovi Štúrovi aj v pazovskej knižnici

24.dec 2015

O Ľudovítovi Štúrovi aj v pazovskej knižnici

Nataša Filipová  s aktérmi večierka Venom Nechvátalom (v strede) a Igorom Feldym

Nataša Filipová s aktérmi večierka Venom Nechvátalom (v strede) a Igorom Feldym

V predslávnostnom vianočnom ovzduší sa včera večer v staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića konal literárny večierok venovaný dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra (1815-1856).

O vedúcej osobnosti narodnoemancipačných snáh slovenského národa, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny a publicistovi na zaujímavej a dobre pripravenej prednáške hovorili Veno Nechvátal, profesor vo výslužbe a velebný pán Igor Feldy, farár staropazovský. Program moderovala Nataša Filipová, riaditeľka knižnice a zároveň povedala, že sa týmto literárnym večierkom skončil decembrový cyklus prednášok v bibliotéke venovaný rôznym významným osobnostiam.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs