Vianočné svetlo v petrovskom kostole

28.dec 2015

Vianočné svetlo v petrovskom kostole

DSC_0772_resize Programom, novými pesničkami či príležitostnými textami velebiacimi Vianoce a milosť Božiu sa prihovárali aj tohto v petrovskom evanjelickom kostole v Petrovci.

DSC_0775_resizeChrámový Vianočný koncert v organizácii miestneho cirkevného zboru Petrovci nevystal ani tohto roku.

Vianočný koncert v Báčskom Petrovci v evanjelickom kostole už zažil a má aj svojich tradičných účastníkov.

DSC_0785_resizeV sobotu večer na Štefana 26. decembra 2015 sa vo večerných hodinách v kostole zoskupili mnohí návštevníci, ktorých účastníci večierka oslovili a pookriali im srdcia.

DSC_0796_resizeHoci tohto roku v programe neúčinkovali hostia zo Slovenska, alebo z Česka, ako tomu bolo v minulých rokoch, aj tak program bol navrstvený a v rámci neho prítomní mali možnosť vypočuť si viaceré spevácke telesá a hudobníkov, domácich i spoza chotára.

DSC_0803_resizePriaznivcov zborového spevu a duchovnej hudby potešili viaceré aktívne zložky petrovského cirkevného zboru SECAV v čele s farárom administrátorom Jánom Vidom. Prítomných hudbou pookrial i dychový orchester spolu s niekdajším členom Miroslavom Poničanom a spevom z domáceho cirkevného zboru mladší a starší spevokol v čele s kantorom Pavlom Očovejim.

DSC_0807_resizeV kostole sa zase predstavil i Komorný zbor Musica viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča, ako i obecný spevokol, ktorý v poslednom čase dostal aj pomenovanie. Odteraz pracuje pod menom Credimus a pod taktovkou Anny Medveďovej.

DSC_0812_resizeV rámci koncertu sa predstavil aj cirkevný spevokol z Hložian s vedúcim kantorom Rastislavom Dudášom a spevokol z Kulpína s kantorkou Miluškou Petrášovou, v rámci ktorého vystúpenia zapadlo aj rozjímanie kulpínskeho farára Jaroslava Javorníka o mučeníkovi Štefanovi a význame Vianoc.

Program slovom, čiže príležitostnými veršami a slovom Božím popretkávali Anna Speváková, Ján Lačok, Danuša Tordajiová, farár Ján Vida a Anna Horvátová.

Na úvod koncertu účinkujúci prichádzali do kostola so sviečkami ako symbolom nového svetla a tepla. Tie poukladali na podstavce pred lavice, za ktorými potom vystupovali jednotlivci a zbory.

Príležitostnú scénografiu Vianoc v kostole dotvárali aj ozdobené jedličky vedľa oltára. Na záver koncertu farár Vida všetkým poprial radosti, pokoja a nádeje a všetkým účinkujúcim sa srdečne zavďačil za lahodné tóny.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs