O výsledkoch projektu

23.dec 2015

O výsledkoch projektu

Z príležitosti ukončenia regionálneho projektu Ženské podnikanie – motor na vytváranie pracovných miest v Juhovýchodnej Európe, ktorý prebiehal od roku 2012 – 2015, v miestnostiach Únie podnikateľov Vojvodiny v Novom Sade včera predstavili výsledky tohto projektu, a najmä výsledky dosiahnuté v Srbsku.

Zenske-podnikanie

Z tlačovky v Novom Sade

Spomeňme, že do tohto projektu boli zapojené podnikateľky z 9 krajín Juhovýchodnej Európy. O ňom v Novom Sade hovorili Stanko Krstin, predseda Únie podnikateľov Vojvodiny, Miljana Stojšić Stojanovska, riaditeľka spomenutej únie, Jana Zabunov, riaditeľka Akadémie ženského podnikania, Marijana Maksimović, zástupkyňa riaditeľa Záručného fondu AP Vojvodiny, a Ksenija Vlaović, Ambasádorka pre Srbsko Dňa ženského podnikania.

Ako bolo počuť, pre rozvoj ženského podnikania v Srbsku je potrebné zabezpečiť stimulačné opatrenia, ktoré ženám umožnia ľahšie sa rozhodnúť na samostatné podnikanie. Ako povedali, z celkového počtu podnikateľov 25 percent sú ženy, pričom 99 percent sú majiteľky mikrofiriem. Preto je pre ich hospodárenie veľmi dôležité, aby jestvovali inštitúcie, ktoré im zabezpečia kapitál pre začiatočné podnikanie. Podnecovaním ženského podnikania sa prispieva ekonomickému rozvoju, v ktorom rovnakú úlohu majú ženy, ako i muži.

Nadväzujúc na tento regionálny projekt a jestvujúce Fórum pre rozvoj podnikateľstva žien v Srbsku, tri vojvodinské organizácie (Únia podnikateľov Vojvodiny, Akadémia ženského podnikania a Vojvodinské združenia podnikateliek) predstavili včera iniciatívu na formovanie Vojvodinského Fóra pre rozvoj podnikateľstva žien, ktorého cieľom je intenzívnejšia väzba a koordinované pôsobenie všetkých záujemcov o zveľadenie podnikateľstva žien vo Vojvodine.

V Platforme pre organizovanie Vojvodinského fóra pre rozvoj ženského podnikateľstva sa ako prioritné oblasti uvádzajú: vzdelávanie a podnikateľstvo, ktoré treba zapojiť do všetkých úrovní vzdelávania, tiež priaznivé podnikateľské ovzdušie, prístup trhu, sociálny dialóg ako i vsieťovanie a promócia.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs