Udelili ceny súťaže Čo dokáže pekné slovo

22.dec 2015

Udelili ceny súťaže Čo dokáže pekné slovo

V ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku dnes udelili ceny žiakom, ktorí zaslali najkrajšie práce na literárnu súťaž Čo dokáže pekné slovo. Súťaž už pravidelne vypisuje Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Výborom pre vzdelávanie a Slovenským vydavateľským centrom.

WP_20151222_14_18_48_ProTohto roku žiaci našich škôl zaslali úhrne 48 prác v kategórii vyšších ročníkov základných škôl a 16 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií. Práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda) a členovia Svetluša Hlaváčová a Pavel Matúch.

V kategórii žiakov základných škôl od 5. – 8. ročníka komisia takto rozhodla:

prvú cenu udelili Denise Hanuľovej, žiačke 8. ročníka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci za prácu Čo dokáže pekné slovo, zatiaľ čo si druhú cenu si rozdelili Zuzana Tomášiková, žiačka 8. ročníka ZŠ maršala Tita v Padine za prácu Čo dokáže pekné slovoLea Herčeková, žiačka piateho ročníka ZŠ 15. októbra v Pivnici za prácu Čo dokáže priateľstvo.

Tretiu cenu si rozdelili traja účastníci: Laura Hruškárová, žiačka 7.1 triedy ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Skutok, ktorý som obanovala, Filip Straka, žiak 8. ročníka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za báseň Báseň bez menaKarmena Kováčová, žiačka 6. ročníka ZŠ Jána Kollára v Selenči za prácu Čo je to šťastie?

V kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií prvú cenu udelili Emílii Jane Palešovej z Erdevíka, žiačke prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, za prácu Odsúdení, druhú Hane Čížikovej, žiačke druhého ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, za prácu Legenda o RenéAnabele Stošićovej, žiačke prvého ročníka Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove, za prácu Moja cesta do budúcnosti.

WP_20151222_14_20_46_ProTretiu cenu udelili Tatiane Krížovej, žiačke štvrtého ročníka GJK, za prácu Nad esemeskou, a Maríne Turčanovej, žiačke druhého ročníka GJK, za prácu Prebudiť sa alebo zostať aj ďalej snívať?

Komisia navrhla udeliť ešte aj tri špeciálne ceny: Une Brtkovej a Igorovi Čížikovi, piatakom ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a Nine Marčokovej, šiestačke v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

Udelenie cien spestril program, ktorý pripravili žiaci z Erdevíka, Ľuby a Bingule.

Danuška Berédiová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs