Podujatie venované Ľudovítovi Štúrovi

22.dec 2015

Podujatie venované Ľudovítovi Štúrovi

V uplynulý víkend v miestnostiach Obecnej knižnice v Kovačici sa uskutočnilo historicko-literárno-hudobné pásmo venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti slovenskej histórie a jazykovedy.

Účastníci podujatia literárne a hudobne prejavili úctu a vďaku Ľudovítovi Štúrovi (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856)

Účastníci podujatia literárne a hudobne prejavili úctu a vďaku Ľudovítovi Štúrovi (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856)

V príležitostnom programe účinkovali žiaci kovačickej ZŠ a členovia literárnej odbočky OK, ktorí veršami a úryvkami z literárnej tvorby o osobnosti a diele tohto významného národovca, neúnavného buditeľa, kodifikátora slovenského spisovného jazyka, novinára i básnika Ľudovíta Štúra, potešili početných návštevníkov tohto podujatia.

K slávnostnejšiemu ovzdušiu podujatia prispeli aj členovia seniorského zmiešaného zboru a cirkevného spevokolu, ktorí pod taktovkou Alžbety Hriešikovej zaspievali niekoľko príležitostných piesní.

Anička Chalupová 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs