Jednodňové Vianočné trhy v Petrovci

21.dec 2015

Jednodňové Vianočné trhy v Petrovci

DSC_0530_resizeŠieste v poradí Vianočné trhy v Báčskom Petrovci sa uskutočnili včera vedľa pomníka. Od Námestia slobody tiahla Ulicou maršala Tita vianočná stánkova ulička plná rozličných ozdôb a všelijakých drobností.

Organizačný výbor Vianočných trhov aj tohto roku začiatkom novembra oboznámil všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť na toto podujatie, že sa trhy uskutočnia v nedeľu 20 decembra 2015 na Námestí slobody so začiatkom o 13. hodine.

DSC_0536_resizeUviedli, že každý vystavovateľ za stanovený poplatok bude mať k dispozícii stánok, osvetlenie pod každým stánkom a možnosť pripojiť sa na elektrický prúd. Stoly, stoličky a pulty si vystavovatelia mali zabezpečiť sami. Každý stánok mal nadpis s menom vystavovateľa.

Ako bolo počuť zopár dní pred týmto podujatím organizátorom sa prihlásilo 77 záujemcov, teda najväčší počet doteraz odkedy Vianočné trhy v Petrovci existujú.

Aby nezostalo všetko iba na predaji jednotlivcov a spolkov, organizátor pred pomníkom zabezpečil i javisko, ozvučenie a osvetlenie. K tomu ako i každý rok aj bohatý umelecký program pre všetkých návštevníkov.

Vianočné trhy 2015 čosi po 13. hodine z kostolnej veže hrou ohlásil dychový orchester Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Petrovci.

Potom na javisku moderátorka programu Viera Dorčová-Babiaková uviedla predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku Katarínu Melegovú-Melichovú, ktorá prítomným zavinšovala k Vianociam a program úvodným príhovorom otvoril predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok.

DSC_0553_resizeNásledne na javisko vystupovali početní účinkujúci, ktorých pozývali ako aj roky predtým dedko Mráz a dobrá víla. V kultúrno-umeleckom programe vystupovali Chór Srculence, deti zo Základnej školy Žarka Zrenjanina z Maglića, členovia detskej besiedky a pokonfirmačná mládež Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Báčskom Petrovci, detská spevácka skupina, najmladší speváci a tanečníci, ako aj spolkoví divadelníci KUS Petrovská družina, žiaci Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, speváčka Anna Berédiová, orchester Kukulienka KUS Petrovská družina, žiacky chór Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, speváčka Jarmila Bohušová, stredná tanečná skupina KUS Petrovská družina, Komorný zbor Musica Viva, Mladší zborový spevokol Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Petrovci a dychový orchester.

DSC_0577_resizeNeskoršie zopár piesní zaspievalo i dueto Iveta Dorčova a Ladislav Kekez, tiež i zbor Credimus, čiže obecný spevokol slovenských evanjelických zborov Báčskopetrovskej obce, speváčka Andrea Lačoková, skupina Hermon z Kristovej duchovnej cirkvi, kresťanská kapela mladých The Christmas unpluggen a na záver i skupina Party bus band.

Deti účinkujúce v programe, ale i dospelých počas Vianočných trhov za ich príspevok odmenili priliehavými balíkmi a darčekmi.

 

Návštevníkov bolo dosť i tohto roku a keď im bolo trochu chladno okrem dobrôt a maškŕt ako aj každý rok mohli si upiť z vareného vína, či punču alebo pálenky.

Čaro Vianočných trhov v Petrovci sa vám pokúsime sprítomniť ešte niekoľkými fotografiami.

Jaroslav Čiep

DSC_0557_resize DSC_0594_resize DSC_0607_resize DSC_0624_resize DSC_0672_resize DSC_0689_resize DSC_0699_resize DSC_0702_resize DSC_0723_resize

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs