BÁČSKY PETROVEC: Dôležitý bod rokovania

21.máj 2016

BÁČSKY PETROVEC: Dôležitý bod rokovania

Včera v popoludňajších hodinách bolo 35. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu a zároveň posledné v doterajšom zložení.

Predseda ZO BP Rajko Perić na rokovací program zaradil iba jeden bod vzťahujúci sa na návrh Ročného programu ochrany, spravovania a používania poľnohospodárskeho pozemku Obce Báčsky Petrovec na rok 2016 ku ktorému súhlas dalo Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia a tiež aj Správa pre poľnohospodársky pozemok.

zo bp2

Na zasadnutí zhromaždenia analyzovali Program ochrany, spravovania a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci B. Petrovec

Návrh spomenutého programu vypracovala komisia v zložení: Ján Lomianský, Boško Bogunović a Ján Jovankovič. Na zasadnutí ZO, ktoré bolo zvolané podľa súrneho postupu ho za pomoci video-prezentácie ozrejmil náčelník pre hospodárstvo Obecnej správy obce B. Petrovec Ján Jovankovič.

Medziiným Jovankovič vysvetlil aj to, že súrny postup schvaľovania programu bol hlavne z dôvodu, aby Ministerstvo financií mohlo vykonať transfer prostriedkov pre Obec B. Petrovec. Aby obec nezostala bez nich, ZO muselo zasadať súrne ešte raz v doterajšom zložení. Výborníci bez diskusie väčšinou hlasou tento program schválili.

Predseda ZO BP Rajko Perić ihneď potom vyhlásil koniec pôsobenia lokálneho parlamentu Obce Báčsky Petrovec v doterajšom zložení.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs