Tancovali maturanti z Kovačickej obce

21.máj 2016

Tancovali maturanti z Kovačickej obce

Na snímke momentka z podujatia v Kovačici

Na snímke momentka z podujatia v Kovačici

Vyše 350 malých a veľkých maturantov z Kovačickej obce, gymnazistov a žiakov záverečného ročníka 8 základných škôl, po prvý-krát sa zúčastnilo podujatia European Quadrille Dance Festival a tancovalo včera napoludnie pred budovou Zhromaždenia obce Kovačica.

Spolu s vrstovníkmi z niekoľkých štátov vo svete zatancovali tance, ktorých choreografiu si sami zvolili a nacvičili. Maturantov z Kovačickej obce pozdravil Ján Husárik, zástupca predsedu obce Kovačica a neskoršie, za prítomnosti mnohých občanov, ktorí prišli svojím potleskom podporiť toto podujatie, natešení žiaci záverečných ročníkov predviedli choreografie podľa známych svetových skladieb.

Po podujatí, ktoré podporila obec Kovačica, všetci účastníci navštívili Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici.

   Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs