Slávnostne v Petrovci

21.máj 2016

Slávnostne v Petrovci

Prítomní na slávnostnej akadémii

Prítomní na slávnostnej akadémii

Slávnostnou akadémiou a zdvihnutím vlajok dnes oficiálne otvorili oslavy k Dňu Petrovca.

Predseda Rady MS Petrovec Ján Rybovič pripomenul, že Deň Petrovca každoročne oslavujú najbližšie k dátumu 25. mája, keď bola v roku 1747, iba dva  roky od príchodu Slovákov do Petrovca, podpísaná osadnícka zmluva s futockým zemepánom o používaní petrovského chotára. Tento dátum v roku 2002 miestne vedenie vyhlásilo za Deň Petrovca.

Podpísali zmluvu o partnerstve. Zľava: J. Rybovič a D. Šomrák

Podpísali zmluvu o partnerstve. Zľava: J. Rybovič a D. Šomrák

Práve na slávnostnej akadémii si pripomenuli vzácne jubileá, ktoré možno označiť aj za výsledky snáh petrovských predkov, ktorí podľa J. Ryboviča, postavili pevné základy. Vďaka neúnavnosti a chuti do práce v Petrovci sa už 150 rokov hrávajú divadlá, 125 rokov dobrovoľnícky hasičský spolok pomáha v núdzi svojim spoluobčanom, 95 rokov funguje Spolok petrovských žien, 60 rokov rybárske združenie a pred 25 rokmi obnovili matičnú činnosť v Petrovci  a Slovenské národné slávnosti.

Deti z Predškolskej ustanovizne Včielka

Deti z Predškolskej ustanovizne Včielka

O týchto spolkoch a združeniach si prítomní mohli pozrieť aj dokumentárny film, ktorého scenár a réžiu mala na starosti Katarína Melegová-Melichová. V rámci slávnostnej akadémie vystúpili aj početní speváci a hudobníci: Marína Cerovská, Iveta Kováčová, Vladimíra Sabová, Samuel Kováč, Silvia Grňová, Andrea Hrubíková, Ján Andrášik, cirkevný spevokol, Komorný zbor Musica Viva a herci Ondrej Brna a Martina Benková.

Spevokol CZ SEAVC v Báčskom Petrovci

Spevokol CZ SEAVC v Báčskom Petrovci

Fakt, že sa Petrovec neustále rozvíja potvrdil aj predseda Obce Pavel Marčok. Možno je ten rozvoj prítomný aj vďaka početným partnerstvám, ktoré má Petrovec s mnohými nielen domácimi, ale aj zahraničnými mestami. Najnovšiu takú zmluvu o partnerstve podpísali práve dnes s mestom Nadlak.

Najmladšia skupina KUS Petrovská družina

Najmladšia skupina KUS Petrovská družina

Slávnostnú akadémiu prítomnosťou poctili aj početní hostia: Oľga Beňová, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny, Milan Malík, viceprimátor mesta Martin, Dušan Šomrák, viceprimátor mesta Nadlak, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku a iní.

Samozrejme, v rámci osláv Dňa Petrovca prebiehajú početné akcie: kultúrno-umelecké programy, výstavy, divadelné predstavenia, ako aj početné športové udalosti.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs