KOVAČICA: Zvolili nové lokálne vedenie

21.máj 2016

KOVAČICA: Zvolili nové lokálne vedenie

Včera v Zhromaždení obce Kovačica sa konalo konštitutívne zasadnutie  lokálneho parlamentu, na ktorom rokovali o jedenástich bodoch. Zasadnutie otvoril Zoran Savanov, predseda ZO v bývalom zložení vedenia lokálneho parlamentu a do zvolenia nového, zasadnutie viedol najstarší výborník Ján Petrák.

Na snímke je momentka zo skladania prísahy nových výborníkov ZO

Na snímke je momentka zo skladania prísahy nových výborníkov ZO

Skôr než noví výborníci zložili prísahu, Živojin Matejić, predseda obecnej volebnej komisie, podal správu o výsledkoch volieb na výborníkov do ZO Kovačica uskutočnených 24. apríla 2016.

Podľa tejto správy Srbská pokroková strana má 21 mandát, Demokratická strana – 9, Liga sociálnych demokratov Vojvodiny – 6, Socialistická strana Srbska – 2, Zväz vojvodinských Maďarov – 1, kým Skupina občanov-Zelené jablko a  Skupina Občanov Obyčajní ľudia-Sava Kolarski  nemajú predstaviteľov v parlamente.

Predsedom Zhromaždenia obce Kovačica sa stal Zlatko Šimák (SNS), dipl. právnik z Padiny a jeho zástupcom je Zoran Savanov (SNS), kožiarsky technik z Debeľače.

Na návrh nových výborníkov vládnucej koalície zoskupenej okolo Srbskej pokrokovej strany (SNS), Milan Garašević (SNS), súkromný podnikateľ z Crepaje bude zastávať funkciu nového predsedu Obce Kovačica, kým jeho zástupcom sa stal Ján Husárik (SNS), dipl. ing. agronómie z Kovačice.

Dušanka Aleksićová, dipl. právnička z Kovačice, ktorá pracuje v obecnej správe od 1995 roku, bude aj naďalej vykonávať funkciu tajomníčky ZO obce Kovačica.

Z 39 výborníkov, 24 dali zelenú, 9(DS) vôbec neúčinovali v hlasovaní a  6 (LSV) nesúhlasili s  návrhom na nových členov Obecnej rady, ktorú tvoria: Mirijana Kostićová z Crepaje, Janoš K. Nađ z Debeľače, Stelian Balan z Uzdinu, Ján Koreň z Kovačice, Marijana Melišová z Padiny, Predrag Petrov z Debeľače, Dragan Jovanov z Crepaje, Andreja Dinić z Kovačice, Aleksandar Simić z Crepaje, Igor Glaváč z Padiny a Julijana Tomaševićová z Debeľače.

Novými členmi Komisie pre kádrové, administratívne otázky, pracovné vzťahy, spoločenské uznania a ocenenia sú: Slaďana Bekićová z Kovačice, Petar Višnjički z Crepaje a Majda Šipická z Kovačice, v čele s predsedom Živojinom Matejićom a jeho zástupcom Lazarom Ružićom.

V novej lokálnej vláde v Komisii pre mandátno- imunitné otázky budú pracovať Ilija Matejić z Crepaje (predseda), Emanuel Lupulesku (zástupca) a členovia Jaroslav Hrubík z Kovačice a Šandor Matanović a Karolina Bečei z Debeľače.

                                                                                                                                                                     Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs