Deň mladosti v spomienkach

30.máj 2013

22penzistiKys2Z príležitosti 25. mája kysáčski starobní penzisti zorganizovali zábavu. Venovali ju bývalému sviatku mladosti, ktorý voľakedy oslavovali. Týmto spôsobom sa zapojili do rámca osláv 240 rokov od príchodu Slovákov do Kysáča.

Ohlas bol veľký. Letná sieň Kultúrno-informačného strediska bola plná penzistov, ktorí si prišli pripomenúť Deň mladosti – sviatok, ktorý kedysi oslavovali či už ako žiaci alebo mládežníci. Bola to príležitosť zaspomínať si na vítanie štafety, lebo viacerí z nich ju dokonca aj nosili. Tí, čo štafetu s kyticami v rukách iba vyprevádzali, majú na to obdobie rovnako pekné spomienky, ktoré si teraz oživili. O zábavu prejavili záujem nielen penzisti, čo dosvedčilo, že Kysáčania vítajú takéto podujatia. Tým starším je to možno aj jedinečná príležitosť stretnúť sa s vrstovníkmi a zabaviť sa pri hudbe.

22penzistiKys3Prítomných privítal predseda starobných penzistov Pavel Medveď a po srbsky Anna Legíňová. Medzi hosťami boli predstavitelia združení penzistov z Nového Sadu, Petrovaradínu, Rumenky, Stepanovićeva, s ktorými kysáčski penzisti už roky dobre spolupracujú. Na zábavu prišli i predstavitelia organizácií penzistov z Báčskeho Petrovca, Hložian a Kulpína, s ktorými sa spolupráca iba začína. Pravdaže, aj početní hostia z Kysáča svojou prítomnosťou poctili zábavu starobných penzistov, medzi nimi členovia Rady MS, MOMS, oslavného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, ako aj predstavitelia spolkov, klubov a iných organizácií.

V kultúrno-umeleckom programe vystúpili speváci a tanečníci KIS Kysáč a KUS Branka Radičevića. Potom na dobrú náladu a do tanca hrali hudobníci zo skupiny Vulkan. Samozrejme, že k takejto príležitosti patrí aj pohostenie, ktoré bolo chutné a bohaté.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs