DEŇ PETROVCA 2018 – piatok a sobota

26.máj 2018

DEŇ PETROVCA 2018 – piatok a sobota

Tohtoročné oslavy petrovského sviatku trvajú od 25. do 27. mája 2018. Teda oficiálne Deň Petrovca začal včera. Aj dnes od rána sa rozbiehali aktivity v strede Petrovca. Zajtra sa bude predovšetkým športovať.

Piatok

Najprv sa v predpoludňajších hodinách v Dome penzistov zoskupili miestni dôchodcovia a ich hostia. Spoločne sa bavili vo vzájomnej súťaži v šachu, v šípkach a v biliarde.

Výstavy

V piatok poobede a večer sú zvyčajne kultúrne obsahy. Aj tohto roku Združenie petrovských výtvarných umelcov prichystalo kolektívnu výstavu svojich členov. Pestrú paletu 35 účastníkov výstavy obrazov Čaro štetca 7 otvoril predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ondrej Bovdiš. Predtým však výtvarný kritik Vladimír Valentík zhodnotil vystavené práce.

Dni filatelie Petrovca 7 v čitárni Knižnice Štefana Homolu už tradične organizuje Spolok filatelistov Petrovec. Deväť vystavovateľov a jedenásť tém exponátov sú obsahom tohtoročnej filatelistickej výstavy, ktorú si návštevníci Dňa Petrovca tiež môžu pozrieť.

Koncert Komorného zboru Musica viva a hosťujúcich sólistov nevystal ani tohto roku. Zbor pod vedení Marieny Stankovićovej-Krivákovej a sólisti spievali a hrali v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára. Zo sólistov spievali Anna Bovdišová, Zuzana Kukučková, Elena Demrovská, hrali huslistka Marína Cerovská a klaviristi – Vladimír Kováč, Iveta Kováčová, Martin Červený a Ksenija Vujačićová.

Včera večer vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec usporiadali Slávnostnú akadémiu Rady Miestneho spoločenstva Petrovec. Tá doteraz bývala v sobotu predpoludním.

Po referáte petrovského richtára Ondreja Bovdiša, odznel program. V ňom bola spomienka aj na 130. výročie narodenia Samuela Štarkeho, 100. výročie od zakončenia prvej Svetovej vojny a prehľad dejín petrovského športu. Tie sa týkali 95 rokov futbalu, 90 rokov volejbalu a 50 rokov pôsobenia STK Mladosť v Petrovci. Športovým kolektívom udelili aj spomienkové diplomy.

Umelecká časť programu s početnými moderátormi a hudobníkmi a spevákmi bola trochu na nižšej úrovni, na akú nás organizátori zvykli v minulých rokoch.

Divadlo

Napokon večer bolo rušno aj v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Tam návštevníci mali možnosť pozrieť si desiatu reprízu predstavenia v produkcii Divadla VHV Petrovec. Ide o malú scénu a predstavenie Úplný Gogoľ v réžii Maríny Dýrovej.

Do noci trvala aj ľudová veselica na nádvorí Miestneho spoločenstva. Do tanca hrala hudobná skupina Struhárovci a Kováč.

Sobota

Už od rána sa pozdĺž Námestia slobody a Ulice maršala Tita tiahla jarmočná ulička. Prebiehal tu stánkový predaj a prezentácia činnosti spolkov a združení.

Od rána rozvoniavala aj svadobná kapusta, ktorú spolkárky varili na svojom nádvorí. V miestnostiach Spolku petrovských žien bol aj festival tort. Aj tie ženy záujemcom predávali a tí si na nich dobre pochutili.

Ako to býva zvykom presne napoludnie v parku pred Slovenským vojvodinským divadlom bolo slávnostné vztýčenie vlajok. Potom sa zástup presunul ku pomníku. Z javiska bolo počuť pozdravné slová organizátorov a hostí z partnerských miest zo Slovenska z Martina a z Rumunska z Nadlaku.

Nasledoval kratší kultúrno-umelecký program. V ňom účinkovali mladí folkloristi Predškolskej ustanovizne Včielka. Tiež i žiaci zo Základnej školy Jána Čajaka, z Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina a hostia z Košíc.

Okrem toho v strede Petrovca v parkoch bola predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov. Vedľa zo 50 detí z celej Báčskopetrovskej obce, vrátane aj Kysáča, boli umelecky tvorivé. Aktivisti Združenia petrovských výtvarných umelcov pre nich zorganizovali ďalší ročník Výtvarného tábora žiakov základných škôl z územia obce.

Súťaže

Na nádvorí Miestneho spoločenstva Petrovec poobede tiež bolo veselo. K tomu sa aj súťažilo a bola aj ľudová veselica. Na tvári miesta sa konala súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu. Z 15. prihlásených tímov vo výrobe tradičnej petrovskej klobásy najúspešnejší bol tím mladých poľnohospodárov (Martin Pauliny, Branislav Abrahám, Branislav Lekár a Pavel Varga). Druhé miesto obsadil tím Topoľskovcov (Pavel, Ivan a Pavel ml.), kým tretí bol tím v zostave Vlastislav Hrubík, Ján Miháľ, Anna Hrubíková a Olina Sláviková).

Súťaž o najlepšiu údenú klobásu tohto roku vyhral Karol Horvát. Druhú priečku z 37. prihlásených vzoriek klobás zaujala Petra Topoľská, kým tretí bol Vlastislav Hrubík.

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku na Dni Petrovca už neraz vyhral Vlastislav Tatliak. Tento raz komisii najviac chutila jeho malinovica. Druhé miesto obsadil so slivovicou Vladimír Zabunov a tretie miesto s dulovicou Karol Hrovát. O primát súťažilo 31 vzoriek pálenky. Komisia oceňovala marhuľovice, hruškovice, jablkovice, dulovice, slivovice, hroznovice, broskyňovice, morušovice, malinovice a ovocnú pálenku.

Okrem toho ešte dnes, ale predovšetkým zajtra, sú na programe viaceré športové podujatia.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs