Dielne slovenského jazyka na Štrande

24.júl 2017

Dielne slovenského jazyka na Štrande

Na najkrajšej pláži na Dunaji sa dnes začal druhý týždeň podujatia Pod korunami stromov na Štrande / Dunaj rozpráva sedem rozprávok.   

Počas tohto týždňa okolo 20 malých záujemcov bude mať možnosť sa naučiť nielen zhruba 75 slov v slovenskom jazyku, ale aj oboznámiť sa so slovenskou kultúrnou či gastronómiou. Pomáhať im v tom budú už osvedčení učitelia Maša a Ivica a dnes im nápomocnou rukou bola aj Martina Bartošová.

Tí, ktorí sa zúčastnia dielní najmenej trikrát budú mať možnosť súťažiť v sobotu a získať pozoruhodné finančné odmeny, ktoré zabezpečili Coca Cola a NLB Banka. Finálová časť, rovnako ako aj v minulý týždeň, ktorý bol týždňom maďarského jazyka, bude prebiehať na Fruškej hore, presnejšie na lokalite Rim pri Beočíne.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs