Dnes je svetový deň životného prostredia

5.jún 2017

Dnes je svetový deň životného prostredia

Foto: www.techuloid.com

Svetový deň životného prostredia je dňom, ktorý sa v celom svete pripomína 5. júna rôznymi aktivitami a kampaňami, s cieľom upozorniť verejnosť na početné ekologické problémy a potrebu ochrany životného prostredia.

Dátum stanovilo Generálne zhromaždenie OSN, lebo sa vtedy konala prvá Konferencia o ochrane životného prostredia v Štokholme v roku 1972. Na tejto konferencii pod heslom „Je len jedna Zem“ prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí. Prvýkrát  deklarovali práva človeka na priaznivé životné prostredie a navrhli globálny systém pozorovania Zeme.

 

Foto: http://www.podolinec.eu

Spojenie ľudí s prírodou

Svetový deň životného prostredia sa pripomína pod heslom „Ja som s prírodou“ a ľudia v celom svete účinkujú v aktivitách, ktorých cieľom je poukazovať na krásu a význam prírody. Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia je Spojenie ľudí s prírodou. Krajinou hostiteľkou je Kanada, kde bude uskutočnená ústredná oslava.

Svetový deň životného prostredia je hlavným nástrojom OSN na podporu celosvetového povedomia a príslušnej podpory životného prostredia. V priebehu rokov sa táto udalosť stala globálnou platformou pre informovanie verejnosti a dnes je oslavovaná vo viac ako 100 krajinách sveta. Problémy životného prostredia nadobúdajú globálny charakter presahujúci hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

 

Foto: http://kurs-pregovori.seio.gov.rs

Kapitola 27

V Srbsku dnes bude organizovaná regionálna konferencia pod názvom Životné prostredie pre Európu. Jedna z najväčších výziev pre Srbsko bude otvorenie kapitoly 27 v prístupových rokovaniach s Európskou úniou. Je viac než pravdepodobné, že táto kapitola bude jedna z najnáročnejších a najdrahších.

 

USA odstúpia od klimatickej dohody

Dá sa povedať, že tohtoročný Svetový deň životného prostredia zatienil Donald Trump vyhlásením, že USA odstúpia od parížskej klimatickej dohody. Podľa neho je táto dohoda pre Američanov neúnosne drahá. Chce vyrokúvať takú, ktorá bude pre USA „spravodlivá“.

Foto: https://dennikn.sk

Konferencia OSN o zmene klímy sa konala v Paríži, v decembri roku 2015, kedy bola dosiahnutá nová svetová dohoda, týkajúca sa klimatických zmien, ktorá predstavuje vyvážený výsledok a obsahuje akčný plán na udržanie globálneho otepľovania pod hranicou dvoch stupňov Celzia.

 

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs