V čarovnom svete slovenčiny

5.jún 2017

V čarovnom svete slovenčiny

Obecenstvu sa program páčil, nešetrilo dlane

V temer plnej sále Slovenského domu v Báčskej Palanke v nedeľu podvečer odznel koncoročný program žiakov a škôlkarov, ktorí sa učia slovenský jazyk.

Pásmo pod názvom V čarovnom svete slovenčiny pozostávajúce z básní, piesní, riekaniek, porekadiel a hier prichystala učiteľka Mária Šulcová.

Škôlkari zarecitovali, zahrali sa, nakoniec i zatancovali

Okrem miestnych základoškolákov vystúpili aj deti Predškolskej ustanovizne Mladosť v Báčskej Palanke. Pripravila ich učiteľka Elizabeta Mitrovićová. Výučbu slovenčiny detí v predškolskom veku v Báčskej Planke finančne podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Hostia z Pivnice sa pekne vyobliekali a veru aj pekne tancovali

Hosťovali žiaci z Pivnice

Aby program trvajúci asi koľko školská hodina mal rýchlejšie tempo, postarali sa žiaci Základnej školy 15. októbra z Pivnice. Vyobliekaní v slovenskom kroji s chuťou zatancovali a zaspievali spleť ľudových tancov a piesní. Ich učiteľka Milota Adámeková na javisko poslala aj niekoľko recitátoriek.

Úvodom vydareného večierka sa k prítomným prihovoril Vladimír Fekete, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku pre Báčku. Žiaci a škôlkari sa po programe primerane občerstvili, o čo sa postaral MOMS Báčska Palanka.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs