DOBANOVCE

24.feb 2013

[nggallery id=4]

 

Dobanovce sa nachádzajú v juhovýchodnom Srieme, 25 kilometrov západne od Belehradu, vedľa autostrády Belehrad – Záhreb. Dobanovce patria do Mestskej obce Surčín, ktorá je najmladšou obcou Mesta Belehrad. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 v osade žije okolo 8 450 obyvateľov. Najviac je Srbov, kým Slovákov je presne 211. Aj napriek ich malej početnosti usilujú sa zachovať svoj materinský jazyk a kultúru. Ináč v osade možno konštatovať celkový vzrast počtu obyvateľov, vrátane tzv. robotníckeho sídliska Ratka Mitrovića, v ktorom žije zopár tisíc ľudí. Vyžaduje si to preto kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu vodovodnej a elektrickej siete. Aj pokračovanie vo výstavbe kanalizácie, ktorá bola zamedzená ťažkou ekonomickou situáciou. Občanom je k dispozícii škola, predškolská ustanovizeň, Dom zdravia… Vôkol Dobanoviec sa rozprestierajú až štyri veľké priemyselné zóny a mnohí občania tam našli trvalé zamestnanie. Vďaka bohatej tradícii tamojšieho jazdeckého klubu, ulicami osady, najmä počas sviatkov, stretávame vyparádené kone, ktoré buď osedlávajú, alebo priahajú do fiakra a sú svojráznou atrakciou tejto osady.

                                                                                                  A. Lešťanová

M. DOBROŇOVSKÝ