Dočasné miestne vedenie o dlhodobých problémoch

5.jún 2013

Na okraji lesov so storočnými dubmi a na nábreží rieky Bosut sa rozprestiera dedinka Višnjićevo, ktorá patrí do najzápadnejšej vojvodinskej Obce Šíd. Vôkol nej je úrodná rovina, ktorá živí mnohých obyvateľov. Dedinka je známa podľa slepého guslara Filipa Višnjića, ktorého meno nosí. Višnjićevo sa najčastejšie spája s memoriálom, ktorý sa každoročne organizuje na počesť tohto srbského básnika, ale aj s rovnomenným kajakárskym klubom, v ktorom vyrástli mnohí štátni reprezentanti v tomto športe.

Dragan Radovanović, úradujúci predseda RMS Višnjićevo

Dragan Radovanović, úradujúci predseda RMS Višnjićevo

Toho času Višnjićevo má zhruba 1 900 obyvateľov, prevažne Srbov, ale tu žije aj 2,73 percenta Slovákov. Obyvateľov nikdy netrápili nedorozumenia vyplývajúce z národnostnej príslušnosti, práve naopak, vždy si navzájom pomáhali. Takto o národnostnej tolerancii hovorí úradujúci predseda Rady Miestneho spoločenstva Višnjićevo Dragan Radovanović.

– Keď ide o zamestnanie, musím povedať, že je poľnohospodárstvo v súčasnosti najrozšírenejšie, ale iba zhodou okolností. V nedávnej minulosti väčšinu práceschopných občanov tvorili robotníci, ale po zavretí viacerých podnikov robotníci sa museli preorientovať na poľnohospodárstvo. Podniky u nás zanikajú, takže dnes tu pôsobí iba podnik Šumska sekcija a jedna súkromná píla.

– To znamená, že vo Višnjićeve je veľká nezamestnanosť, pričom máme na mysli, že aj na pokrajinskej úrovni vyše tretiny obyvateľstva je bez práce?

– Možno povedať, že nie je o nič väčšia, ani o nič menšia ako na republikovej alebo pokrajinskej úrovni. Ide o to, že mnohí občania sú na zaslúženom dôchodku, podniky sa zatvárajú, nové pracovné miesta sa neotvárajú, a tak sa mladí vracajú obrábaniu pôdy. Najťažšie si prácu nachádzajú mladé generácie s vysokoškolským vzdelaním. Ale tak je to v celej krajine…

– Aké sú podmienky vo Višnjićeve z hľadiska infraštruktúry?

– Naša infraštruktúra patrí k tým starším. I keď je vodovod vybudovaný v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, snažili sme sa ho obnoviť kopaním nových artézskych studní. Vlani sme urobili rekonštrukciu diaľkového vedenia elektrického prúdu vysokého napätia. Deti chodia do srbskej škôlky a srbskej základnej školy, iní občania do práce, do domu zdravia či do lekárne idú po asfaltových cestách. Vynovujeme telefónnu ústredňu, ktorá čoskoro dostane aj internetové adsl prípojky. Máme riadne a školské autobusové spoje na relácii Višnjićevo – Morović – Šíd.

– Na aké problémy občania tejto osady denne narážajú?

– Najväčším problémom je kanalizácia a azbestové vodovodné rúry. Výstavba kanalizácie, resp. výmena vodovodného potrubia si v prvom rade vyžaduje vypracovanie projektu, na čo je potrebné zabezpečiť značnú finančnú sumu. A v tom je háčik, keď ide o riešenie týchto veľkých a zdravie ohrozujúcich problémov, lebo naše miestne spoločenstvo na to peniaze nemá.

23VisnjicevoMost– Ktoré občianske, resp. športové združenia sú toho času aktívne?

– Pokiaľ ide o občianske združenia, máme kultúrno-umelecký spolok a združenie žien. Zo športových klubov aktívny je kajakársky klub a lovecký spolok. Všetky spolky či združenia majú v názve meno Filipa Višnjića. Každoročne sa organizuje podujatie pod názvom Višnjićove dni, Prvý hlas Višnjićeva, ako aj Majstrovstvá mládeže v kajaku.

– Po vlaňajších republikových parlamentných voľbách našou príznačnosťou bolo aj to, že sa na lokálnej úrovni tiež menila koalícia pri moci. Ako je na tom MS Višnjićevo?

– Do vypršania mandátu bývalého vedenia nášho Miestneho spoločenstva vládnucou politickou stranou bola Demokratická strana. Avšak po ukončení jej mandátu, 15. apríla, predseda Zhromaždenia obce Šíd vymenoval dočasné teleso, ktoré tvorí koalícia SNS – DSS – SPS. Toto dočasné vedenie bude aktuálne do 21. júla, keď sa uskutočnia lokálne voľby.

Z týchto dôvodov predstavitelia Rady Miestneho spoločenstva Višnjićevo neprezradili svoje plány do budúcna. Čiže po júlových voľbách bude jasnejšie, kto bude ďalej plánovať a realizovať rozvoj tejto sriemskej dedinky.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs