ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK PETROVSKÝCH ÔSMAKOV

5.jún 2013

23ZSzabava

ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK PETROVSKÝCH ÔSMAKOV.

S generáciou žiakov narodených roku 1998 sa kolektív petrovskej základnej školy rozlúčil v piatok 31. mája. Generáciu počítajúcu 49 žiakov viedli triedni profesori Vesna Valihorová-Filipovićová, Zdenka Dudićová, Ján Benda a Miloš Krstovski. Na rozlúčkový večierok v aule školy žiaci pozvali školský pedagogický zbor, ako aj svojich rodičov. Riaditeľ Ján Brna piatim najlepším žiakom odovzdal diplom Vuka Karadžića a primerané darčeky. Žiakom generácie sa podľa rozhodnutia učiteľskej rady stal žiak 8. b triedy Miroslav Šuster. Žiaci prichystali kratší program, primeranými darčekmi sa zavďačili učiteľom a kvetmi prekvapili aj spolužiačky. Úradná časť zábavy sa ukončila tradičným tancom malých maturantov s rodičmi. Zábava potom pokračovala dlho do noci a do tanca hrala skupina Euroband. Na snímke: Vedľa riaditeľa J. Brnu nositelia Vukovho diplomu: (sprava) Andrej Durgala, Branislav Rybovič, Samuel Kišgeci, Miroslav Demrovský a Miroslav Šuster.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs