Donácia Slovenska Báčskej Palanke

16.júl 2018

Donácia Slovenska Báčskej Palanke

Dagmar Repčeková a Branislav Šušnica po podpísaní zmluvy

Zmluvu malého grantu o donácii finančných prostriedkov zo Slovenskej republiky podpísali dnes na pravé poludnie v Báčskej Palanke Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade a Branislav Šušnica, primátor Báčskej Palanky. Slovensko formou donácie zo Slovak Aid darovalo 9.600 eur (1.132.000 dinárov) na zrenovovanie Predškolskej ustanovizne Mladosť Báčska Palanka. Pri podpisovaní donorskej listiny v sídle lokálnej samosprávy bol prítomný aj Nenad Nerić, štátny tajomník v Ministerstve práce, zamestnávania, otázok veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky.

Veľvyslankyňa Repčeková v rozhovore s úr. riaditeľom Goranom Šatarom

K prostriedkom získaným na základe projektu v rámci programu Small Grant Slovenskej republiky, ktorý nesie názov Zlepšenie podmienok pre začlenenie detí migrantov do predškolského vzdelávania (v origináli: Improvement of conditions for the inclusion of migrant children in pre-school education) sumou 2.400 eur (280.000 dinárov) prispie mesto Báčska Palanka.

Zlepšia podmienky pre pobyt detí

Prostriedky použijú na výmenu starých vetchých okien a vchodových dverí, povedal Goran Šatara, úradujúci riaditeľ PU Mladosť. Dodal, že v tejto ustanovizni už tri roky za sebou funguje aj oddelenie v slovenskom jazyku.

Pohľad na ošarpanú budou PU Mladosť

Podstata pomoci je v tom, že osadením nových okien a dverí sa zvýši energetická efektivita a zlepšia sa podmienky pre pobyt detí v tomto zariadení. Samým tým sa vytvoria lepšie podmienky pre poskytovanie primeranej ochrany a starostlivosti ohrozených kategórií, vrátane detí z rodín migrantov.

Očakáva sa, že zrenovovanie objektu PU Mladosť ukončia pred príchodom zimy. Malo by významne prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania služieb najmladším občanom Báčskej Palanky a kvalitu života priblížiť k ich potrebám.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs