Druhý deň osláv v Kulpíne

30.júl 2018

Druhý deň osláv v Kulpíne

Včerajšia nedeľa predpoludním bola vyhradená pre príležitostné služby Božie v Evanjelickom chráme Božom v Kulpíne. Bohoslužby vykonával Jaroslav Javorník, farár kulpínsky. Predpoludním vedľa  rybárskej chatky ZŠR Smuđ Šachový klub Kulpín usporiadal obecný šachový turnaj. V prírode poľovníckeho domu usporiadali  súťaž v streľbe do hlinených terčov a súťaž vo varení poľovníckeho paprikáša. Záverom osláv Kulpína bola prezentovaná monografia Kišgeci v Poľnohospodárskom múzeu.

V šachu súťažili aj pionieri aj dospelí šachisti. Kamarátenie pri obľúbenej hre potrvalo do popoludňajších hodín, keď najúspešnejším šachistom predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža udelil ďakovné listy a dostali aj medajle a víťazné poháre.

V prírode vedľa poľovníckeho domu Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín súťažilo až 50 strelcov a vedľa prebiehala súťaž vo varení poľovníckeho paprikáša. Ako vyhlásil predseda PS Fazan Branislav Plachtinský tohto roku súťažilo doteraz najviac strelcov a varilo sa až 35 kotlíkov v súťažnej konkurencii a mimo konkurencie varili hostia z družobnej Riečky zo Slovenska.

Na ihriskách Futbalového klubu Kulpín v ringu na otvorenom svoje športové schopnosti v kick boxe návštevníkom ukázali pionieri. Potom nasledoval futbalový zápas v ktorom hrali na potešenie a zábavu obecenstva tuční proti chudím.

Prezentácia monografie

A po športových podujatiach v predvečerných hodinách v slávnostnej sieni Poľnohospodárskeho múzea organizátori usporiadali prezentáciu monografie Kišgeci, knihy o živote a diele Dr. Jána Kišgeciho, zostavovateľa Martina Prebudilu. Úvodné slovo mal predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža, lebo práve MOMS usporiadal prezentáciu tejto významnej monografie v Poľnohospodárskom múzeu v Kulpíne, ktorý pred 25 rokmi založil Ján Kišgeci so spolupracovníkmi.

O význame Dr Jána Kišgeciho pre Kulpín, Poľnohospodárske múzeum, o jeho bohatej a rôznorodej odbornej, výstavnej, umeleckej  činnosti za uplynulých 25 rokov hovoril profesor dejín Todor Radanov z Kulpína. Životopis Jána Kišgeciho je pestrý a bohatý: je doktorom poľnohospodárskych vied, univerzitný profesor, akademik, člen Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied atď. Zostavovateľ monografie Kišgeci, Martin Prebudila sa zmienil o tom ako kniha vznikala a ako sa zrodila základná idea o nej.

V knihe v rade iných autorov je aj príspevok novinára Hlasu ľudu Jaroslava Čiepu, ktorý na prezentácii predniesol svoju recenziu monografie Kišgeci, zverejnenú v týždenníku Hlas ľudu. O knihe hovoril aj Vladimír Valentík a záverom aj sám Dr. Ján Kišgeci. Úryvky z monografie prečítala novinárka Katarína Pucovská  a prezentáciu svojím vynikajúcim spevom spestril Boris Babík zo Starej Pazovy, za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského a program aj tejto záverečnej časti moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

Prezentácia knihy bola záverečným podujatím trojlístka koncojúlových osláv v Kulpíne. Oslavy podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny a národné spoločenstvá, Obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku, Múzeum Vojvodiny v Novom Sade a Miestne spoločenstvo Kulpín.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs