Robotníci podniku DES štrajkujú

31.júl 2018

Robotníci podniku DES štrajkujú

Aj dnes pokračoval štrajk, ktorý včera spustili zamestnanci Podniku pre profesionálnu rehabilitáciu a zamestnávanie invalidných osôb DES s.r.o. Nový Sad. Štrajkujúci firmy, ktorej väčšinovým majiteľom je štát, sa dožadujú vyplatenia posledných troch platov, ktoré nedostali, ako aj cestovných nákladov. Taktiež žiadajú, aby im boli overené zdravotné knižky a spojená pracovná doba. Z približne 170 zamestnancov asi 60 % sú invalidné osoby.

Včera vo dvore DES štrajkovalo asi 60 zamestnancov, dnes ich bolo vyše 80

Ako nám v pondelok povedala Zorica Stepanovová, predsedníčka reprezentačného syndikátu Sloga DES, naposledy zamestnanci dostali marcový plat – 1. júna.

Jednou z príčin meškania platov je aj to, že v podniku, ktorý sa zaoberá rôznorodou výrobou majú čoraz menej práce. Robotníci vravia, že na nich je, aby pracovali a na vedení, aby roboty zabezpečilo.

Včera úradujúci riaditeľ DES Branislav Kostadinović štrajkujúcim sľúbil, že zabezpečí prostriedky a dodal, že ak sa problémy neriešia, dá výpoveď. Včera popoludní zamestnanci DES predsa dostali jeden plat a časť cestovných trov.

Štrajk neprerušujú

„Na nás je aby sme robili a na vedení podniku aby zabezpečilo prácu“ vravia štrajkujúci

Tento portál tiež oznámil, že dnes do podniku DES prišli zástupcovia Agentúry pre pokojné riešenie sporov. Štrajkujúci neveria, že ich prítomnosť pomôže pri rokovaniach s úradujúcim riaditeľom. Od neho, ako nám povedali, tiež na pôde rezortného ministerstva doteraz dostali už veľa sľubov, ale k náprave zúfalej situácie nedochádza.

Rozhorčení robotníci sa rozhodli, že štrajk bude pokračovať, až kým sa nesplnia všetky ich požiadavky. Nesúhlasia s preodstretým Programom na riešenie nadbytku zamestnaných. Hovoria, že na základe neho „všetci zamestnaní majú opustiť podnik.“

„Ak bude treba pôjdeme aj pred radnicu, na ulicu, ak načim budeme aj v stanoch, možno aj pred ministerstvom v Belehrade“ vyhlásila pre Hlas ľudu Zorica Stepanovová.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs