Otvorená knižnica na Štrande

1.aug 2018

Otvorená knižnica na Štrande

Riaditeľ Mestskej knižnice Dragan Kojić

Dnes poobede na novosadskej pláži Štrand bola po desiaty krát otvorená knižnica, ale v novom a väčšom objekte. Projekt pod názvom Dunajská knižnica je realizovaný v spolupráci Mestskej knižnici a VKP „Gradsko zelenilo“, ako súčasť stratégie udržateľného rozvoja mesta Nový Sad od roku 2016 do roku 2020.

Novovybudovanú knižnicu dnes slávnostne otvorili Dalibor Rožić, člen mestskej správy pre kultúru mesta Nový Sad, Dragan Kojić, riaditeľ mestskej knižnice a Nataša Herorová, zakladateľka agentúry Heror Media Pont. Otvorenie spestril hudobný bod, vystúpili Vojislav Savkov na saxofóne a Boris Hložan na gitare.

Dalibor Rožić a Nataša Herorová si pozreli, aké tituly sú v novej knižnici

Počas augusta, všetci návštevníci Štrandu budú mať možnosť si vypožičať ešte väčší počet titulov kníh pre deti a dospelých, prečítať si dennú a týždennú tlač a časopisy. Vypožičiavanie kníh bude denné a bude sa konať s členskou kartou knižnice alebo s osobným dokumentom.

Aj tlač národnostných menšín

Ďakujúc agentúre Heror Media Pont, okrem tlače v srbčine, návštevníkom bude dostupná aj tlač v jazykoch národnostných menšín. Za pomoci Strediska pre rozvoj menšinových a lokálnych medií, už šiesty krát sa bude realizovať projekt Pod korunami stromov na Štrande, ktorého cieľom je promócia jazyka a kultúry národnostných menšín v Novom Sade. Dielne sa konajú každý pracovný deň od 19 do 20 hodine.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs