Dohoda Proficutu s Tatravagonkou Bratstvo

2.aug 2018

Dohoda Proficutu s Tatravagonkou Bratstvo

Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a cestovný ruch Ivan Đoković včera navštívil Obec Báčsky Petrovec. Dôvodom tejto jeho pracovnej návštevy bolo to, že svedčil uzavretiu dohody o spolupráci jedného podniku z tejto obce a investora zo Slovenskej republiky.

Totiž, podnik Proficut s.r.o. z Báčskeho Petrovca uzavrela dohodu o spolupráci so spoločnosťou Tatravagonka Bratstvo s.r.o. zo Subotice, jedným z najväčších slovenských investorov v Republike Srbsko s exportným programom na svetový trh. Dohodu o spolupráci uzavreli v miestnostiach podniku Proficut v priemyselnej štvrti na okraji Báčskeho Petrovca. Signatármi dohody sú riaditeľ Tatravagonka Bratstvo Vladimír Sedlák a riaditeľ a majiteľ podniku Proficut Ivan Zabunov.

Tieto dva hospodárske subjekty spolupracujú od roku 2013. Predmetom ich dohody je spolupráca na strategickom projekte, ktorý sa vzťahuje na výrobu komponentov pre nové nákladné vozne, ktoré vyrába Tatravagonka Bratstvo. Konkrétne ide o predstavok kontajnerového vagóna.

Hostia

Pri podpisovaní dohody o spolupráci boli prítomní aj zástupcovia Veľvyslanectva Republiky Slovenska v Republike Srbsko, menovite zástupca veľvyslankyne charge d´affaires Igor Vencel a atašé pre hospodárske záležitosti Helena Zengová. Tiež aj námestník pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo a cestovný ruch Branislav Bandić a ďalší hostia, ktorí potom navštívili výrobné priestory podniku Proficut v priemyselnej štvrti v Báčskom Petrovci.

Podpredseda Đoković pri tejto príležitosti vyhlásil že: „Rozšírili sme náš objem výroby, ekonomiky a zamestnanosti. Spolupráca medzi oboma spoločnosťami je pre ekonomiku veľmi dôležitá, ako pre Srbsko, tak aj pre Vojvodinu. Vzhľadom na to, že tento projekt má strategický význam, ktorý bude spoločne realizovaný v hodnote okolo dvoch miliónov eur ročne a bude zahŕňať výrobu komponentov pre nové vozne vyrábané spoločnosťou Tatravagonka. Podpisovanie tejto dohody ukazuje, že máme nielen domáci „rozum“ a technológiu v oblasti sofistikovaného kovopriemyslu, ale potvrdzuje aj orientáciu zahraničných spoločností s dobrou povesťou vybrať si za subdodávateľov miestne firmy,“ a podotkol, že práve tento druh spolupráce je nevyhnutný pri vytváraní nových materiálnych hodnôt. ,,Pokrajinská vláda plne podporuje uzavretie tejto dohody a ďalšieho rozvoja spolupráce medzi firmami Proficut a Tatravagonka Bratstvo, a najmä zadržiavanie personálu v oblasti zvárania a kovopriemyslu, v ktorých vo veľkom počte vidno odliv „mozgov“ z našej krajiny. Táto dohoda ovplyvnila povesť našej ekonomiky, ktorá je schopná reagovať na normy rozvinutých krajín,“ povedal Đoković.

Tatravagonka Bratstvo

Tatravagonka Bratstvo s.r.o. sa tohto roku môže pochváliť 130-ročnou tradíciou v oblasti práce na železničných nákladných vozňoch. Výrobný program sa zakladá na oprave, revízii, rekonštrukciách a výrobe nákladných vozňov a ich náhradných dielov. Fabrika sa nachádza na ploche 17 hektárov a je umiestnená na juhozápadnej časti mesta Subotica a iba ohrada ju delí od železničného koridoru Budapešť – Belehrad. Továreň je iba 3 km vzdialená od medzinárodnej diaľnice Budapešť – Belehrad, cestného Koridoru 10. Povrch pod objektmi je 2, 25 hektáre. V kruhu továrne sa nachádza 7 km tratí, s možnosťou pristupovať na verejnú železničnú sieť z dvoch strán.

„Máme moderné stroje a zariadenia potrebné na prácu na vozňoch, ako aj potrebné osvedčenia kvality pre prácu, ktorá vyhovuje väčšine európskych predpisov. Spolu s odborne vyškoleným personálom sme pripravení reagovať vysoko kvalitne a spoľahlivo na rôzne požiadavky zákazníkov. Ročná kapacita továrne je približne 1 000 veľkých revízií nákladných vozňov a výroba približne 100 nových nákladných vozňov. V marci 2011 bola táto továreň sprivatizovaná podnikom zo Slovenska a zmenila svoj názov na Tatravagonka Bratstvo s. r. o.,“ povedal nám riaditeľ Sedlák, a potvrdil, že tohto času zamestnávajú 430 pracovníkov. Keď podnik privatizovali bolo ich iba 250 zamestnancov. „Je paradox, že vlastne vagóny sa momentálne vozia na kamiónoch. To, čo vyrobíme, a to sú rámy vagónov, ktoré sa iba spustia na podvozky a je to hotový vagón, vozíme teraz kamiónmi.  V tejto chvíli dva kamióny každý deň prepravujú vyrobené do Popradu,“ uzavrel riaditeľ.

Spolupráca týchto spoločností na spoločných projektoch, podľa slov podpredsedu Đokovića, významne pomáha deficitným povolaniam v kovopriemysle. Hodnota zmluvy, ako aj činnosť železničného priemyslu a jeho požiadavky, potvrdzuje, že sa zachovajú pracovné miesta v Báčskom Petrovci. Potvrdzuje aj to, že naše hospodárstvo je vybavené znalosťami a technológiami a spĺňa všetky štandardy zahraničných spoločností.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs