DRUHÝ DEŇ ÚSTREDNÝCH OSLÁV V PADINE

19.aug 2018

DRUHÝ DEŇ ÚSTREDNÝCH OSLÁV V PADINE

Otvorením tradičného v poradí 9. výtvarného tábora v organizácii Obecnej organizácie invalidov práce Kovačica v čele s predsedom Martinom Ďurišom, včera ráno sa na nádvorí Základnej školy maršala Tita začala druhá časť ústredných padinských osláv 2018.

V Padine si tohto roku svoje maliarske štetce skrížilo 56 výtvarníkov, ktorí sem prišli z Jagodiny, Sriemskych Karloviec, Nového Bečeju, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kulpína, Hložian, Selenče, Kysáča a všetkých banátskych obcí, kde pôsobia invalidné organizácie. Súčasťou akcie, ktorú podporilo Ministerstvo práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí, Zväz invalidov Vojvodiny, Obec Kovačica a početní sponzori, bola výstava ručných prác a detských výtvarných prác, ktoré vznikli v rámci tohtoročných júlových dielní.

90 rokov dobrovoľného požiarnictva v Padine

Po uvítaní hostí, medzi ktorými bol aj zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel, pred budovou Dobrovoľného hasičského spolku v Padine sa uskutočnila ukážková skúška v hasení požiaru, ktorú vykonali najmladší členovia DHS z Kysáča. Neskoršie sa v sieni reštaurácii Hole usporiadalo slávnostné zasadnutie padinských požiarnikov, v rámci ktorého vedenie DHS v čele s predsedom Jánom Žolnajom udelilo požiarnikom tričká s odznakom padinského spolku, ďakovné listiny a členské kartičky. Pri tejto príležitosti padinský podnikateľ Vladimír Beška slávnostne odovzdal spolku vlajku s odznakom DHS Padina. Nasledovali príhovory hostí, nielen z domácej pôdy, ale i zo Slovenska a z Českej republiky. V neoficiálnej časti nasledoval slávnostný obed a veselá zábava pre účastníkov, ktorým do tanca hral Vladimír Hudec.

Výstava v Slovenskom etno múzeu Petráš

Slovenská šata ako ozdoba a potreba Padinčanov – má názov výstava, ktorú v predvečerných hodinách na nádvorí SEM Petráš slávnostne otvoril Zlatko Šimák, predseda obecného zhromaždenia v Kovačici. K bohatej výstave, ktorá obsahovala vyše 50 exponátov, patril príležitostný program, v ktorom vystúpili domáci mladučkí sólisti a folkloristi, členovia DFS Holubička a hostia zo Slovenska, členovia DFS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej. K výstave sa zmienila etnologička Zdenka Obšustová a program moderovala Tijana Bešková.

Hudobné koncerty v Športovom stredisku Dolina

Vo večerných hodinách na svoje prišli milovníci rockovej hudby a milovníci trubkárov. Na letnom javisku ŠS Dolina vystúpili členovia skupiny Vlasto a sacharíny, Industrijski kombinatDejan Petrović a orchester Big Bend.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs