ÚSTREDNÉ OSLAVY DŇA PADINY 2018: Nedeľa v znamení kultúrno-spoločenských podujatí

20.aug 2018

ÚSTREDNÉ OSLAVY DŇA PADINY 2018: Nedeľa v znamení kultúrno-spoločenských podujatí

Slovenskou ľudovou veselicou vedenou hudobnou skupinou Dúha, včera večer dozneli ústredné oslavy 212. výročia príchodu Slovákov do Padiny.

Gulašiáda

V predpoludňajších hodinách sa najprv v Športovom stredisku Dolina začalo tradičné kulinárske podujatie Gulašiáda, kde si svoje varechy skrížilo 27 kuchárskych družstiev. V popoludňajších hodinách, keď sa už súťaž skončila, odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Vlasta Kováčová, Ján PraskačPavel Vereský rozhodli, že najchutnejší guláš uvaril kuchársky tím AND v čele s Miroslavom Macekom. Druhé miesto obsadilo družstvo Bratranci a tretie sa dostalo kuchárom z Kovačice, ktorí boli presvedčení, že obsadia Prvé miesto.

Jarmok remeselníctva, domácej výroby a umenia

Po slávnostných službách Božích v slovenskom evanjelickom kostole v Padine, ktoré viedol učiteľ Janko Kolárik, v areáli padinského ŠS sa v organizácii Strediska pre kultúru, šport, turistiku a informovanie uskutočnil Jarmok remeselníctva, domácej výroby a umenia. Svoje výrobky a ručné práce v podobe výšiviek, omaľovaných úžitkových vecí, rôznych sladkostí a pod, nie len na obdiv, ale aj na kúpu, ponúklo spolu zhruba dvadsať združení a jednotlivcov.

Tortiáda

Členky Spolku žien v Padine oslavy zasládili tradičnou akciou Tortiáda, kde spolu 10 sladkých umeleckých výtvorov bojovalo o titul najchutnejšia torta. Neľahkú úlohu vo výbere „najtorty“ mala trojčlenná komisia, ktorá pracovala v zostave: Marijana Melišová, Alena KulíkováAnna Chalupová. Podľa rozhodnutia ich chuťových buniek najchutnejšou tortou bola Bezetka, ktorú vyrobili členky Spolku žien. Okrem nej sa neskoršie milovníkom sladkých pochúťok dostali na okoštovku aj torty Švarcvald, Doboš, Grécka zmrzlina, Jafa, Šecherezáda, malinová a orechová torta.

Ochotníci svojej osade

Ústredné oslavy Dňa Padiny 2018 boli obohatené kolektívnou výstavou diel padinských insitných maliarov a výstavou umeleckých fotografií autora Petra Dešića, ktorá bola nainštalovaná v sieni Miestného spoločenstva Padina. Výstavu spoločne organizovali Združenie výtvarných umelcov Smäd a Stredisko pre kultúru, šport, turistiku a informovanie (SKŠTI). Expozíciu, ktorú tvorili obrazy autorov Vladimíra Galasa, Anny Kotvášovej, Pavla Povolného Juhása, Martina Markuša, Anny Karlečíkovej, Michala Povolného, Jána Bačúra, Biserky Petrášovej, Martina Papa, Juraja Lavroša, Vesny Kuchárikovej, Alexandry Valentovej, Anny Tótovej, Kataríny Lavrošovej a exponáty majiteľa Pavla Petráša, slávnostne otvoril Zlatko Šimák, predseda obecného zhromaždenia v Kovačici. O výstave sa zmienili Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik, a Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil príležitostný program, v ktorom vystúpili hostia zo Slovenska, členovia DFS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej a za hudobného sprievodu hudobníka Vladimíra Halaja zatancovali aj domáci, členovia DFS Holubička.

Súčasťou bohatého programu včerajších osláv bol aj kultúrno – umelecký program Ochotníci svojej osade na letnom javisku ŠS Dolina, v ktorom sa predstavili hostia z Trenčianskej Turnej, domáci detský súbor pri Z.Š. maršala Tita, ochotníci D.K. Michala Babinku a mladé sólistky Ivana Megová a Marína Tordajová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs