Druhý víkend osláv Kovačického októbra 2017

9.okt 2017

Druhý víkend osláv Kovačického októbra 2017

Nech sa páči na tortovú fiestu…

Pestrým a bohatým kultúrno-umeleckým programom Ochotníci svojmu mestu včera večer dozneli oslavy Kovačického októbra, naplánované na druhý októbrový víkend. V programe účinkovali ochotníci Domu kultúry 3. októbra, členovia Folklórneho súboru V šírom poli hruška.

Piatok 6. októbra

Členovia miestnej bojovníckej organizácie, predstavitelia Obecného výboru Komunistickej strany a vedúci Juhoslovanského strediska Tito položili vence a minútou ticha pri pomníku v strede mesta si uctili pamiatku na 64 spoluobčanov, padlých bojovníkov v NOB.

Martin Chrťan, tajomník MS Kovačica sa prihováral hosťom aj v mene už dávno neprítomného predsedu MS

Neskoršie, v miestnostiach Obecnej knižnice Kovačica sa uskutočnila premiéra knihy Žene – neimari srpskog dostojanstva autora prof. Dr. Dragoljuba Živkovića z Pančeva. Po úvodnom prejave Slobodana Stevanovského, úradujúceho riaditeľa Obecnej knižnice v Kovačici, o knihe a autorovi hovorili prof. Dr. Ružica Petrovićová, recenzentka, a Dragiša Matić, predstaviteľ Základiny Mihajla Pupina v Idvore. K obsahu podujatia prispeli aj hostia, Zlatko Hekeľ, hudobník a spevák, a členky Dievčenskej speváckej skupiny pod taktovkou učiteľa Pavla Tomáša st.

Oslavy sa v piatok večer skončili hudobno-tanečnou akciou Kukuricová zábava, ktorá sa uskutočnila v malej sieni Domu kultúry 3. októbra, v bývalej mládežníckej sieni. Do tanca a na dobrú zábavu hrali mladí nádejní hudobníci z Kovačice.

Sobota 7. októbra

Momentka z vítania hostí pred budovou GMP

V predpoludňajších hodinách pred budovou Gymnázia Mihajla Pupina sa zoskupil veľký počet hostí, bývalých a súčasných žiakov tejto školy, ktorí si nekaždodenným spôsobom pripomenuli 50. výročie od založenia gymnázia. Po príhovore Tatiany Brtkovej, úradujúcej riaditeľky GMP, bývalí riaditelia tejto vzdelávacej ustanovizne Martin Toman, Živa Stojanov, Metodije Iloski a iní symbolicky do záhradky pred budovou školy zasadili po jednu ružu, ktorých bolo úhrne 50. Za prítomnosti mnohopočetných hostí, medzi ktorými boli Igor Vencel, zástupca vedúcej Veľvyslanectva SR v Belehrade, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a iní, prítomným sa príležitostnými slovami prihovoril Zlatko Šimák, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica. K slávnostnej atmosfére prispeli členky speváckej skupiny pri gymnáziu, ktoré pod taktovkou prof. Pavla Tomáša ml. predniesli zmes piesní v jazykoch národnostných menšín.

Najmladší sa na Detskom jarmoku tešili hojnej návšteve spoluobčanov a ich hostí

Presne napoludnie v Galérii insitného umenia v Kovačici slávnostne otvorili retrospektívnu výstavu obrazov súčasných členov GIU, ktorým úradujúca riaditeľka Anna Žolnajová-Barcová odovzdala Ďakovné listiny. Túto výstavu sprevádzal vkusne upravený katalóg, v ktorom sa nachádza aj úprimné poďakovanie zakladateľom galérie a sú to: Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic, Ján Veňarský, Ján Sokol, Michal Bíreš, Pavel Lacko, Ján Garaj, Katarína Kožíková, Ondrej Pilch, Martin Paluška, Vladimír Boboš, Ján Strakúšek, Martin Markov a Ján Husárik. S tematickou výstavou milovníkov výtvarného umenia vo svojich výstavných priestoroch vítala aj Galéria Babka.

Neskoršie sa hostia presťahovali na nádvorie Miestneho spoločenstva v Kovačici, kde Ženský spolok spolu s Turistickou organizáciou Obce Kovačica usporiadal tradičný Jarmok ručných prác a Tortiádu. Návštevníci sa mohli kochať aj v kultúrno-umeleckom programe v prednese domácich ochotníkov. Predtým, vo veľkej sieni MS Kovačica, bolo slávnostné zasadnutie Rady MS, na ktorom Martin Chrťan, tajomník MS, podal správu o činnosti v uplynulom období a priblížil plány na nastávajúce obdobie. Večer, na námestí v strede Kovačice, na svoje prišli milovníci rokera Alena Islamovića, v minulosti známeho speváka skupiny Divlje jagode a Bijelo dugme.

Nedeľa 8. októbra

Členovia víťazného kuchárskeho tímu Vesela mašina

V areáli Združenia športových rybárov Ribolovac v Kovačici sa v nedeľu v predpoludňajších hodinách začala súťaž vo varení rybacej polievky, kde svoje varechy skrížilo 27 kuchárskych celkov. Najviac šťastia mala kuchárska dvojica Ivan Lipták a Vladislav Hrnčár z tímu Vesela mašina, ktorú odborná posudzovacia komisia v zostave Pavel Vereský, Velimir Đorđević a Žán Petrák ocenila ako najúspešnejšiu.

Na trhu sa zišli najmladší občania, ktorí si na svoju akciu Detský jarmok pozvali všetkých občanov. Na pultoch po veľmi výhodných cenách ponúkali všelijaké hračky, sladké a slané pochúťky, izbové kvety, domácich miláčikov a iné.

V slovenskom evanjelickom a. v. kostole na svoje prišli milovníci vážnej hudby, ktorí mali príležitosť sa kochať v koncertovaní hudobného tria Eolin z Belehradu.

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs