Prezentácia nových vzdelávacích štandardov v Starej Pazove

11.okt 2017

Prezentácia nových vzdelávacích štandardov v Starej Pazove

 

Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov, na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, poriadajú prezentovanie nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a nové osnovy založené na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Prezentácia pre región Sriem sa uskutočnila v pondelok 9. októbra v popoludňajších hodinách v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a bola to 1. časť akreditovaného odborného zdokonaľovania.

Na zadané témy hovorili Mariena Korošová (Prezentovanie vzdelávacích štandardov pre základné školy), Mária Andrášiková (Vzdelávacie výkony pre 5. ročník zo slovenského jazyka), Dr. Anna Makišová (Prezentovanie vzdelávacích štandardov pre stredné školy) a PaedDr. Svetlana Zolňanová (Vzdelávacie výkony pre 5. ročník zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry), ktorá ako koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM mala aj úvodný prejav.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs