Výstava obrazov a skulptúr Dragana Jadrića v Maglići

12.okt 2017

Výstava obrazov a skulptúr Dragana Jadrića v Maglići

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, Dom pre duševne choré osoby z Čurugu a chtiví občania v Maglići usporiadali výstavu obrazov, skulptúr a linorezov autora – maglićského rodáka Dragana Jadrića-Trnu. Za prítomnosti početných autorových priateľov, známych a príbuzných výstava bola otvorená včera podvečer v priestoroch Domu kultúry v Maglići.

Dragan Jandrić-Trno sa narodil 1958 roku v Novom Sade. Vyrástol v Báčskom Maglići, kde skončil i základnú školu. V školení pokračoval v strednej škole pre dizajn Bogdana Šuputa a potom na Akadémii umenia v Novom Sade, odbor grafika. Mal viacej kolektívnych a samostatných výstav a teraz po 30 rokoch znova vystavuje v rodnom Maglići.

Prítomným sa prihovorila najprv riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci Dragana Drakulićová, ktorá podotkla, že aj stredisko aj obec podporujú tvorbu Dragana Jadrića, ktorý 13 rokov žije a tvorí v dome v Čurugu. K slovu sa prihlásila i riaditeľka ustanovizne v Čurugu Jasna Nogo. Poďakovala sa Miesnému spoločenstvu Maglić, obci a Stredisku pre sociálnu prácu v Petrovci za pomoc a možnosť zorganizovať výstavu.

O Jandrićovi, ktorý maľuje olejomaľby, robí skulptúry, linorezy a tak prejavuje svoj mimoriadny talent a bohatú tvorivú energiu, ktorá sa prejavovala ešte v detstve, sa zmienil jeho kamarát a maliar-ochotník Savo Spremo.

Predtým ako si návštevníci so záujmom pozreli výstavu prihovoril sa i autor. Emotívne sa zmienil o tom, že je podcený bohatou návštevnosťou jeho výstavy. Ako hovorí, prameňom inšpirácie jeho tvorby je jeho duševný bôl, ktorý má pôvod v jeho ťažkom živote. Aby sa zavďačil obecenstvu na prítomnosti zaspieval im aj jednu emotívnu pesničku.

Časť exponátov výstavy bolo predajné a prostriedky z predaja usmernené na ďalšiu prácu a tvorbu autora.

Výstava je otvorená do 15. októbra.  

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs