Realizácia rozpočtu v stredobode

12.okt 2017

Realizácia rozpočtu v stredobode

Srbská radikálna strana

Na dnešnom zasadnutí pokrajinského Zhromaždenia poslanci majú pred sebou 13 bodov. Očakávane, veľkú debatu vyvolala správa o realizácii pokrajinského rozpočtu za prvých 6 mesiacov t. r.

Pokrajinská tajomníčka pre financie Smiljka Jovanovićová zdôraznila, že za prvých 6 mesiacov je dosiahnuté 36,5 miliardy dinárov, alebo 57,3 % z celkového rozpočtu, ktorý vynáša 63,7 miliardy dinárov. Ako odznelo na zasadnutí najviac prostriedkov minuli na splatenie úverov a subvencie podnikov.

Zatiaľ čo vládnuca koalícia pochvaľuje realizáciu plánovaných projektov, opozícia je mienky, že sa nevyužili prostriedky na kapitálové investície. Milan Ćuk v mene skupiny Srbská radikálna strana ocenil, že 10 miliárd dinárov zostalo nezrealizované. „Veľmi málo je realizované v oblasti poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva a nezabudnime, aké problémy nám zapríčinilo sucho,“ zdôraznil.

V súvise s tým Liga sociálnych demokratov Vojvodiny podala Zhromaždeniu návrh opatrení na stlmenie následkov sucha, o ktorom sa poslanci budú dnes vyjadrovať. Tento návrh podporuje aj skupina Už bolo dosť! (Dosta je bilo!), ktorí mienia, že sa problém musí systémovo riešiť a nie poskytovať pomoc v určitých zvýhodnení.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs