Nový dych

12.okt 2017

Petrovské a kovačické gymnázium uplynulý víkend oslavovali. Takmer stovka a okrúhla päťdesiatka ponúkajú veľa dôvodov na úctu k včerajšku, ale aj očakávania v ústrety budúcnosti.

Keď sme s vážnymi obavami začali kvitovať čoraz menej žiakov v základných školách pre odchod celých rodín za zárobkom a lepším životom do zahraničia, prst na čelo si veru položili aj vedúci stredných škôl, teraz predovšetkým máme na mysli spomenuté dve gymnáziá. A ukázalo sa, že konali správne, keď sa vzchopili a aj napriek odporcom dokázali držať krok s dobou. K štandardným programom všeobecného gymnázia v oboch týchto našich školách pribudli ďalšie vyučovacie odbory v duchu aktuálnych reforiem vo výchovno-vzdelávacom procese v Srbsku. A ďalšie sú na obzore.

Tak v Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci v tomto školskom roku otvorili kuchársky odbor, riaditeľka Anna Medveďová verí, že v ďalšom roku pribudne počítačový a podľa záujmu aj spoločensko-jazykový. Vizionársky konštatovala, že „ide to v pozitívnom smere a počet žiakov narastá vzhľadom na minulé roky“. Dôvodov na dobrý pocit z aktuálnej chvíle v strednej škole, ktorú spravuje, má aj úradujúca riaditeľka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici Tatiana Brtková. Tu okrem všeobecného smeru v súlade so záujmom a vďaka všetkým povoleniam pribudol odbor pre budúcich elektrotechnikov informačných technológií. To je tá nová kvalita, nová dimenzia a náplň v práci, ktorá je zárukou ďalšieho pôsobenia týchto inštitúcií.

V petrovskom gymnáziu je toho času 265 žiakov, v kovačickom 230. Mladí ľudia, ktorí si úmyselne zvolilo vo svojom ďalšom vzdelávaní tieto kvalitné školy. Odchovanci Slováci po maturite majú pritom predurčené stať sa hybnou silou slovenského života v Srbsku. Ako to už dokázali mnohí skončení gymnazisti a našli si uplatnenie na mnohých dôležitých a vysokých postoch v našich krážoch, ale i na Slovensku a vo svete.

Osobitné a vzácne miesto v tomto snažení má žiacky domov pri petrovskom gymnáziu. Pôsobí presne 20 rokov, teda dve desaťročia umožnil absolvovať toto prestížne gymnázium aj záujemcom z odľahlejších prostredí. A nielen to. Ako si pri oslave spomenul doterajší správca internátu Ondrej Koroš, mnohí žiaci práve tu prvýkrát videli počítač, tlačiarničku a ďalšie vymoženosti, ktoré postupne do tohto objektu pribúdali: káblovú televíziu, plynové kúrenie, solárne kolektory. To je tá škola života, ktorá pod dozorom odborníkov dáva len skvelé výsledky: do budúcnosti vyprevádza dobrých, svedomitých a poctivých ľudí.

Potvrdí to aj tento úsmevný prípad, ktorý na piatkovej akadémii vyrozprával správca Koroš. Bolo to vtedy, keď sa internátčania rozhodli pre svoje potreby urobiť pravú domácu petrovskú klobásu. Kým sa klobásy údili na povale, tri zmizli. A bolo vyšetrovanie… „Hrozil som, prosil som, sľuboval som,“ spomína si vedúci internátu. „Potom sa do vyšetrovania zapojil jeden žiak a povedal mi: Pán správca, ako sa toto skončí, skončí, ale niečo vám musím povedať: Čo bola dobrá…!“

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs