Dula – žena, ktorá slúži

19.júl 2014

Dula – žena, ktorá slúži

TEHOTENSTVO, PÔROD A RODIČOVSTVO VEDENÉ „INÝMI” ZMYSLAMI (1)

Dula – podpora a opora (foto: www.pregnancybeat.com)

Dula – podpora a opora (foto: www.pregnancybeat.com)

Na Západe nič nového, napísal Remarque a – mal pravdu. Vo vyspelejších, ba dokonca aj v menej vyspelých krajinách nie je novinkou, že sa dáva veľký dôraz na to, aby sa rodičke pomohlo pri výsostne silných, ale krásnych bolestiach (ak sa taký prívlastok k bolesti vôbec hodí), ktoré zažíva, keď na svet prináša nový život. Rodičke, okrem manžela a príbuzných, či priateľov, veľké posmelenie a oporu poskytuje dula, žena, ktorá rodičku podporuje niekoľko týždňov pred, počas a po pôrode. „Drží palce“ aj pri začiatku dojčenia a radí žene, aby vytrvala v dojčení – aj do dvoch rokov života bábätka.

DULA NIE JE BABICA A NEMÔŽE JU ZAMENIŤ

– Dula nepatrí k zdravotníckemu personálu, – zdôrazňuje Jasmina Lolinová z Nového Sadu, dula, žena, ktorá „slúži” a otvára oči – nielen mame dvoch detí, ale hlavne prvorodičkám, ktoré sa v Petrovci štyri štvrtky kamarátili a vymieňali si skúsenosti, názory, plány.

U nás sa na ženy, ktoré využívajú služby duly, pozerá nedôverčivo a s ostychom, neraz s výsmechom. Mnohí z nás, uznajme, sa nikdy ani nestretli s týmto výrazom. Tí, ktorí ho niekde aj zachytili, dulu si spájajú s niekým, kto je prítomný pri pôrode doma. Ale Jasmina nás ubezpečuje, že duly nepropagujú tento druh pôrodu, hoci sa to často o nich myslí, keďže sa u nás ešte stále väčšinou nepovoľuje prítomnosť otca alebo inej osoby pri pôrode v pôrodnej sále.

– Nakoľko si žena praje priniesť dieťa na svet doma a „má“ dulu, tá bude pri nej aj doma. Ale vo svete duly najčastejšie idú s rodičkou do pôrodnice, – vysvetlila Jasmina v spontánnom rozhovore. – Dokonca, ako sa z praxe v západných krajinách zistilo, aj zamestnaným v pôrodnici je ľahšie, keď je prítomná dula, keďže sa ona venuje rodičke, s ktorou prišla, takže to nemusia oni…

SKÚSENOSŤ S DULOU PRI PÔRODE JE DÔLEŽITÁ

Dula s veľkým srdcom - Jasmina Lolinová (foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Dula s veľkým srdcom – Jasmina Lolinová (foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Jasmina Lolinová, dula, manželka, mama, o výbere „iného“ prístupu k tehotenstvu a spôsobu pôrodu nehovorí iba tak, z hlavy, z prečítaných príručiek. Hovorí z presvedčenia a zo skúsenosti:

– Ja som mala fantastickú podporu manžela a duly počas pôrodu. Vďaka tomu som bola relaxovaná, nebála som sa a všetky skúšky pred a po tom som ľahšie zdolala, – spomína si Jasmina. – Samotná myšlienka, že vedľa mňa je ktosi, koho poznám, vlievala mi istotu a pokoj, teda to, čo rodička potrebuje. U nás sú rodičky často vystrašené a jeden z dôvodov je ten, že sú v tom období veľmi citlivé a zraniteľné, za čo môže aj to, že do nemocnice odchádzajú samy.

Aj v našom okolí sú ženy, ktoré trvali na čím prirodzenejšom pôrode za prítomnosti duly (aspoň na ceste do pôrodnice), prečítali množstvo literatúry o tehotenstve, pôrode a rodičovstve, ktoré je vedené „inými“ zmyslami a založené výlučne na tom prirodzenom. Mariana Valtnerová z Maglića je jednou z tých žien a veľmi si pochvaľuje spoluprácu s dulou:

Dula môže byť s rodičkou, pokým táto nevstúpi do pôrodnice – tak to bolo aj v Marianinom prípade (foto: z archívu M. V.)

Dula môže byť s rodičkou, pokým táto nevstúpi do pôrodnice – tak to bolo aj v Marianinom prípade (foto: z archívu M. V.)

– Dula Jasmina mi najviacej pomohla tým, že mi odporučila primeranú odbornú literatúru a internetové zdroje o prirodzenom pôrode a že pre mňa vždy bola podporou, – hovorí Mariana a s úsmevom dodáva, že vedela, že sa vždy môže na ňu obrátiť. – Veď som jej raz volala aj o tretej ráno… Ale nielen to. S ňou mi dvojhodinová cesta do pančevskej pôrodnice preletela rýchlo a bezbolestne a dokonca aj môjho manžela „pripravila“ a naučila, ako mi uľahčiť a pomôcť pri kontrakciách.

Dula naozaj má svoje opodstatnenie. Veď ženy odjakživa mali podporu pri pôrode: za čias našich starých mám prítomné boli ich mamy alebo sestry, ktoré rodičke dávali buď obklady, vodu alebo jej poskytovali „iba“ podporu. – Len v posledných štyroch desaťročiach ženy v Srbsku idú rodiť samy, a to by nemalo tak byť, – hovorí dula Jasmina. – Žene je ľahšie, keď má vedľa seba niekoho známeho, kto ju podporí, rozdelí sa s ňou o radosť z narodenia dieťatka a pomôže jej počas prvých dní v nemocnici.

Časy sa však menia. Všade vo svete matky do pôrodnej sály idú so sprievodom – buďto s manželom, sestrou, priateľkou alebo s dulou. Táto prax pomaly, ale iste zažíva, či skôr sa prinavracia aj u nás. I keď zatiaľ iba po dvere nemocnice, duly si trasujú cestu k úspechu, ktorý znamená ľahší a humánnejší pôrod pre naše ženy.

 

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs