V ústrety jubileu divadla

20.júl 2014

V ústrety jubileu divadla

Nezabúdajme na minulosť a na našich bývalých a uvedomelých spoluobčanov, ktorým nebol cudzí spoločenský a kultúrny život v rodisku. Vedení touto myšlienkou v ústredí Matice slovenskej v Srbsku bez váhania prijali na vydanie rukopis o začiatkoch slovenského vojvodinského divadelníctva a v roku 2013 ako 5. zväzok v edícii Matičné portréty vydali knihu Jána Čániho Pátos národných prísah (divadelná sezóna 1848 – 1918).

Matičná kniha ako podnet na ďalší výskum: Katarína Melegová-Melichová a Ján Čáni s autorskými výtlačkami  

Matičná kniha ako podnet na ďalší výskum: Katarína Melegová-Melichová a Ján Čáni s autorskými výtlačkami

Na začiatku premiéry tejto divadelnej publikácie v piatok 11. júla t. r. v Dome MSS Ľudovíta Mišíka Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS a MOMS Petrovec, túto akciu ocharakterizovala ako dobrý štart v ústrety 150. výročiu slovenského divadla v Petrovci, ktoré si pripomenieme v roku 2016. Iste aj z úcty k divadlu do matičného domu v ten daždivý piatkový večer prišli divadelní nadšenci nielen z Petrovca a okolia, ale aj z Iloka. Úryvky z predstavovanej knihy čítali známi herci Zuzana a Ján Častvenovci  a Miroslav Babiak. Návštevníkov zaujali dokumentárne údaje o premiére Strateného syna v Petrovci, o Jurajovi Mrvovi, Adele Petrovičovej, Vladimírovi Hurbanovi Vladimírovi, Andrejovi Mrázovi, Svetozárovi Hurbanovi… Premietaný bol príspevok slovenskej redakcie TV Vojvodina (autorky Anny Funtíkovej) venovaný tejto knihe a nádych pátosu do ovzdušia premiéry priniesol zvukový záznam kupletu z 2. februára 1902 z divadla v Starej Pazove. Na záver predsedníčka K. Melegová-Melichová odovzdala autorské výtlačky autorovi knihy a režisérovi J. Čánimu, ako aj Olji Torday, ktorá mala na starosti grafickú úpravu a obálku.

                                                                                                                                         Anna Francistyová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs