Dva kroky vpred, jeden vzad

21.júl 2015

Dva kroky vpred, jeden vzad

Predseda HKV Ratko Filipović

Predseda HKV Ratko Filipović

HOSPODÁRSKE POHYBY V APV

Vojvodinská ekonomika je ďaleko od toho, aby sa dala označiť prívlastkom skvelá, no na strane druhej viaceré jej pozitívne parametre naznačujú, že ani krízový čert nie je až taký čierny, ako sa to na prvý pohľad zdá.

V duchu zaužívanej praxe jednou zo základných tém nedávneho, v poradí 17. zasadnutia Pokrajinskej sociálno-ekonomickej rady, prebiehajúceho v Novom Sade, boli práve ekonomické ukazovatele a údaje za obdobie od januára po máj tohto roku. Prezentoval ich predseda Hospodárskej komory Vojvodiny (HKV) Ratko Filipović. Základom jeho výkladu bol komparatívny pohľad na makroekonomické indikátory pre Republiku Srbsko a jej región Vojvodinu, ako sú rast, stav jednotlivých odvetví, trendy vývozu a dovozu, výška zárobkov

Zo schôdze rady: podnety, ale aj problémy

Zo schôdze rady: podnety, ale aj problémy

Základnou príznačnosťou uplynulého obdobia je pretrvávajúca hospodárska stabilita, taktiež viaceré údaje o raste. Aj keď je niekedy fakty nevďačne porovnávať, keďže treba mať na zreteli i následky minuloročných záplav a všetkého, čo následne spôsobili, dobre je, že sa vlaňajšie negatívne trendy v priemyselnej výrobe na úrovni Srbska stávajú minulosťou. Vojvodina má priemyselný rast deväť percent, v spracovateľskom úseku päť percent. Hoci sú pšenicou obsiate menšie plochy ako vlani, jej výnosy a kvalita v prvej polovici júla boli na slušnej úrovni, podčiarkuje predseda HKV Filipović.

Vhĺbiť sa do problematiky

Vhĺbiť sa do problematiky

To, čo sa však vo všetkom javí ako istý tieň, akcentuje podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav Vasin, je akési nevnímanie prajných hospodárskych pohybov vo Vojvodine zo strany republikovej vlády. Menovaný to dokladoval zrušením Elektrovojvodiny, predajom poľnohospodárskej pôdy cudzincom, skutočnosťou, že slovo APV nepočuť veľmi pri rozhodovaní o osude podnikov v prestavbe štruktúry, nachádzajúcich sa vo Vojvodine.

V záujme odbremenenia hospodárstva členovia rady sa poinformovali aj o dôležitom prieskume, ktorý realizovala Únia podnikateľov Srbska. Týkal sa postavenia malých a stredných podnikov a fiškálnych problémov, ktoré ich ťažia. O záveroch a návrhoch v tomto smere sa má vyjadriť aj pokrajinská vláda, no účinok toho bude tiež závisieť od postojov vlády Srbska. V jej príslušnosti je totiž aj otázka fiškálnych záťaží, zákony, ako aj iné ustanovenia vzťahujúce sa na daňovú politiku.

                                                         Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs