Ekologický kongres ISWA prvýkrát v Novom Sade

20.sep 2016

Ekologický kongres ISWA prvýkrát v Novom Sade

Prof. Dr. Goran Vujić

Prof. Dr. Goran Vujić

Včera, dnes a zajtra vyše 1300 účastníkov zo 72 štátov účinkuje v práci Svetového kongresu ISWA, globálnej, nezávislej a neziskovej organizácie, ktorej hlavná činnosť je zameraná na podporu a rozvoj udržateľného odpadového hospodárstva.

Z prvej pondelkovej plenárky

Z prvej pondelkovej plenárky

Na najdôležitejšej ročnej odbornej konferencii – ISWA World kongrese, ktorá  prebieha v Master stredisku Novosadského veľtrhu, sa zoskupili najlepší svetoví odborníci, predstavitelia vedeckej verejnosti, rôznych spoločností, ekológovia, štátni a politickí činitelia, vlastne všetci zainteresovaní o kvalitné riešenie globálneho problému neustále sa hromadiaceho pevného odpadu: rozmerného, komunálneho, elektronického, iného.

Skutočnosť, že po tridsiatich rokoch Medzinárodná asociácia Solid Waste prvýkrát zverila jednej z krajín juhovýchodnej Európy usporiadanie svetového kongresu, treba brať aj ako prianie zabezpečiť Srbsku ešte aktívnejšiu úlohu v globálnom hnutí snažiacom sa o zachovanie a zlepšenie planéty. Len občania ročne vyprodukujú u nás okolo 2,5 milióna ton odpadov, ktoré najčastejšie hádžu na približne 3500 neupravených smetísk. Ako vyzdvihol na začiatku prvej pondelkovej plenárky výkonný riaditeľ Asociácie pre nakladanie pevným odpadom Srbska (SeSWA) prof. Dr. Goran Vujić, ide najmä o to, aby sme sa ponaučili a učili z chýb iných.

Dohovor členov jednej zo zahraničných delegácií

Dohovor členov jednej zo zahraničných delegácií

Význam podujatia usporiadaného Departmánom pre inžinierstvo ochrany životného prostredia a ochranu pri práci Fakulty technických vied možno objaviť aj v skutočnosti, že je mimoriadne významné pre budúcu prácu našich inštitúcií poverených touto oblasťou. Tým skôr, že nakladanie s odpadmi nie je, žiaľ, oblasťou, ktorej sme sa prioritne venovali v uplynulých rokoch. Následkom je, že sa problémy s odpadom stáli globálne a komplexné, čo znamená, že pri ich riešení veľmi potrebujeme skúsenosti iných štátov, o to skôr, že sú štandardy a spôsoby pripájania sa Európskej únii v tejto oblasti veľmi náročné.

Aj preto trojdňová výmena skúseností vyše 1300 účastníkov o otázkach ako sú riadenie odpadov, ich recyklácia, nakladanie s odpadovými vodami, odstránenie nebezpečných odpadov a podobné, má obrovský význam pre všetko, čo sa v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na riadenie odpadov, bude v Srbsku diať.

                                           Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs