Jesenná výsadba cesnaku

22.sep 2016

Jesenná výsadba cesnaku

ZELENINÁRSTVO

Koncom septembra a začiatkom oktόbra je čas na výsadbu cesnaku na prezimovanie. Pri výsadbe v optimálnom termíne má priaznivé podmienky pre rast koreňov. Dobre prezimuje, na jar začína skoro rásť a vytvárajú sa veľké strúčiky. Cesnak v medziriadkoch jahôd je prevenciou proti hubovým chorobám.

Je všeobecne známe, že cesnak nemá rád ťažké zamokrené pôdy, ani priame hnojenie maštaľným hnojom. Pre dobrý rast mu vyhovuje chladnejšie obdobie a slnečné stanovisko. Nevyžaduje zavlažovanie, iba v  prípade veľmi suchého obdobia. Prospieva mu prevzdušňovanie pôdy a treba ho udržiavať bez buriny.

Ako pri každej plodine, tak aj pri cesnaku platí, že základom dobrej úrody je dodržiavanie agrotechnických termínov a kvalitná príprava pôdy.

Cesnak vysádzame do sponu 0,30 – 0,40 x 0,10 – 0,12 m. Hĺbka vysádzania závisí od veľkosti strúčika, druhu pôdy a termínu vysádzania. Vysádzame do hĺbky päť až osem centimetrov. Pred vysádzaním pripravenú a uľahnutú pôdu nakypríme. Aby sme predišli rôznym chorobám, vysádzame vopred namorené strúčiky.

Termín výsadby závisí od oblasti a klimatických podmienok, obyčajne je to od konca septembra až do polovice oktόbra tak, aby do zimy dobre zakorenil, ale nezačal prerastať na povrch pôdy. Vysádzame ho teda čo najneskôr, pretože v zime by mrazy mohli poškodiť vyrastené lístky a to by mohlo ovplyvniť jeho úrodu.

Vyberáme iba zdravé nepoškodené strúčiky, ktoré pred vysádzaním moríme šesť až dvanásť hodín v moridle a potom asi dvadsať minút v 0,5 % roztoku Fundazolu. Po morení musíme cesnak usušiť a najneskôr do dvoch dní vysadiť.

Na menších plochách sadíme cesnak ručne do brázdičiek vyhĺbených krátko pred sadením, aby sa strúčiky dostali do vlhkej pôdy. Pri ručnom sadení sadíme všetky strúčiky kolmo. Keď je pri výsadbe suchý povrch pôdy, môžeme pozemok ľahko povalcovať, aby cesnak ľahšie vytvoril korienky. V suchých rokoch sa dobre osvedčilo zavlažovanie.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs