Bude viac financií pre agrosektor?

22.sep 2016

Bude viac financií pre agrosektor?

Dotovanie srbského agrosektoru nie je na úrovni, s ktorou by sme sa mohli chváliť. V posledných rokoch sa zo štátneho rozpočtu pre toto dôležité hospodárske odvetvie vyčleňuje čoraz menej peňazí. Posledným silným úderom bolo zníženie subvencií pre rastlinnú výrobu. S príchodom nového ministra poľnohospodárstva všetci, ktorí majú dočinenia s agrárom dúfajú, že dôjde aj k pozitívnym zmenám, ktoré zveľadia toto odvetvie a uľahčia život aj obyčajného roľníka.

Minister poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska Branislav Nedimović spoločne s pokrajinským tajomníkom pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Vukom Radojevićom predstavili minulý týždeň v Novom Sade agrárnu politiku pre rok 2017. Je pochvaly hodné, že to urobili spoločne, pretože komunikácia medzi ministerstvom poľnohospodárstva a pokrajinským sekretariátom pre poľnohospodárstvo už veľa rokov nebola práve na vysokej úrovni, čím boli oškodení nielen poľnohospodári, ale celý agrosektor.

potravinyPodľa slov ministra Nedimovića, nový rozpočet pre poľnohospodárstvo bude zverejnený už v decembri tohto roku. Investície sa musia usmerniť predovšetkým na zabezpečenie nových zariadení, výstavbu objektov, nákup zariadení pre sklady a mraziarne, do spracovateľského priemyslu. Rozpočet pre poľnohospodárstvo musí byť väčší, financie sa budú hľadať z viacerých nevyužitých zdrojov, napr. zvýšením príjmov z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, či intenzívnejšia spolupráca s medzinárodnými organizáciami.

Veľmi rýchlo budú predstavené konkrétne opatrenia pre budúci rozpočet. Štát momentálne poskytuje 460 000 ha pôdy do prenájmu, čo je o 120 000 ha viac, ako v minulom roku. Finančne to znamená o 25,7 miliónov eur vyšší rozpočet pre agrár. A existujú aj rezervy – od 100 000 do 150 000 ha pôdy, ktoré sa budú môcť využívať. Taktiež sa musí vypracovať geografický a informačný systém, na základe ktorého sa bude presne vedieť, s koľkými hektármi štát disponuje a čo sa s tou pôdou robí. Celý systém bude pracovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami. Samozrejme, bude to trvať určitý čas, kým sa celý proces prípravy ukončí.

medPodľa slov pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo Vuka Radojevića, 85 % finančných prostriedkov z pokrajinského rozpočtu určeného pre poľnohospodárstvo bolo vyčerpaných už za prvý polrok. Opravným rozpočtom pokrajiny sa zabezpečia financie, takže sa budú môcť ukončiť aktuálne súbehy, zabezpečia sa financie určené na súbehy pre zavlažovacie systémy, protiľadovcové siete a pre rozvoj včelárstva. Investovať sa bude aj do rurálneho rozvoja, aby mladí ľudia z vidieku neutekali a aby sa skvalitnil aj život žien na vidieku, ktoré sú vo významnej miere podporou pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Prioritou ministerstva poľnohospodárstva bude investovanie do oblastí poľnohospodárskej výroby, ktoré môžu zvýšiť svoju konkurenčnosť, taktiež zvýšiť konkurenčnosť poľnohospodárskych gazdovstiev a intenzívne podporovať spracovateľský priemysel.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs