Ekumenický Svetový deň modlitieb

1.mar 2013

Kresťania v celom svete dnes zaznamenajú Svetový deň modlitieb. Tohtoročný program pripravili kresťanky z Francúzska na tému Prišiel som ako cudzinec a prichytili ste ma. Vybrali dva biblické texty – 3. Mojžišova 19, kapitola, verše 1, 2, 33 – 36 a Matúš 25. kapitola, verše 31 – 40.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs