Ešte jedna bieloblatská sladká fiesta

3.okt 2016

Ešte jedna bieloblatská sladká fiesta

Ženy z Mužlje podľa mienky poroty najkrajšie upravili svoj stánok

Ženy z Mužlje podľa mienky poroty najkrajšie upravili svoj stánok

Klub žien z Bieleho Blata včera po deviatykrát zorganizoval podujatie Sladký deň. Zúčastnilo sa ho  16 ženských spolkov pestujúcich ľudové tradície – z Titelu, Elemíra, Lukinho Sela, Mužlje, Srbského Itebeja, Debeljače, Orlovatu, Botoša, Nového Bečeja, Budisavy…

Aj tohto roku však citeľne klesol počet spolkov zo slovenských prostredí. Okrem hostiteliek zúčastnili sa iba Hajdušičanky, Kysáčanky a Aradáčanky – členky Asociácie žien Rada. Že by sa nemali s čím predstaviť? Alebo je v otázke niečo iné.

Koho nieto bez neho sa musí a tak aj tohtoročný Sladký deň vcelku možno ohodnotiť ako vydarený. Účastníčky vystavili veľký počet starobylých, ale aj tých modernejších koláčikov a tak ukázali, že aj napriek uponáhľanej dobe, ženy si vždy nájdu času, aby vyrobili chutné koláče v domáckej výrobe. Žiaľ, musíme konštatovať, že aj počet tých, ktorí si prišli pozrieť túto svojráznu gastronomickú výstavu a kúpiť si koláče, bol menší ako v uplynulých rokoch.

Pastier Gojko svojim vtipným rozprávaním zasmial všetkých prítomných

Pastier Gojko svojim vtipným rozprávaním zasmial všetkých prítomných

Podujatie sa začalo krátkym kultúrno-umeleckým programom. O koláčoch a ich príprave, spievali a recitovali žiaci bieloblatskej základnej školy Bratstva a jednoty a to po slovensky, maďarsky, srbsky. Prítomných pozdravila aj predsedníčka Klubu bieloblatských žien Anuska Simonyová a žartovných spôsobom sa im prihovoril aj hosť zo Šajkašu, známy pastier Gojko z populárneho TV vysielania 5kazanje.

Všetky účastníčky sa snažili čím lepšie ozdobiť svoje stánky a zapôsobiť na porotu, ktorá aj toho roku pracovala v tradičnom zložení István Pozsár, Jarmila Hromčíková, Milena Godová, Smilja Nedeljkovová a Mária Cherťanová.

Rušno pri hajdušickom stánku

Rušno pri hajdušickom stánku

Okrem toho, že hodnotila upravenosť stánkov táto porota mala aj príliš neľahkú úlohu ochutnať a ohodnotiť takmer sto rôznych koláčikov, a ako uznal jej predseda István Pozsár, vskutku to nemala ľahké, lebo vraj „všetky koláče boli chutné a vidieť, že sú pripravované s láskou“.

Spoločná fotografia organizátorov a účastníkov na záver podujatia

Spoločná fotografia organizátorov a účastníkov na záver podujatia

Rozhodnúť však museli a jednohlasne za najchutnejší koláč na tohtoročnom podujatí vyhlásili jablkovú pitu, ktorú pripravila Mirjana Auguštinová z Titelu. Druhé miesto obsadila dulová pochúťka kitnkez  z kuchyne Smiljany Mrakovićovej z Kikindytretie tekvicový koláč, ktorý pripravila Ksenija Grujićová z Botoša. Za najupravenejší stánok vyhlásili stánok Spolku pestovateľov ľudových tradícií Rebus z Mužlje.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs