100 dní pokrajinskej vlády

4.okt 2016

100 dní pokrajinskej vlády

IMG_5367Na dnešnej konferencii pre novinárov predseda pokrajinskej vlády igor Mirović zhodnotil prvých 100 dní pôsobenia nového zloženia vlády.

V priebehu troch mesiacov pokrajinská vláda mala 25 zasadnutí, na ktorých úhrne prebrali 496 bodov rokovacieho programu. Ako predsda vlády povedal, takmer každodenne navštevovali mestá a obce a spolu s predstaviteľmi lokálnych samospráv definovali problémy a spôsoby možných riešení.

„Po formovaní vlády sme si určili niekoľko priorít. Prvou bola politická stabilita ako podmienka na ekonomický rozvoj, čo sa nám aj podarilo,“ povedal Mirović. Podľa jeho slov teraz sú odstránené všetky nedorozumenia medzi pokrajinskou a republikovou vládou. Zdôraznil, že opravným rozpočtom zabezpečili rozpočet väčší za 1,7 miliardy dinárov, 200 miliónov určili na pomoc rodinám, ktoré majú tri deti, 100 miliónov na sanáciu divokých skládok, do prevádzky pustili nemocnicu Kamenica 2, zabezpečili najmodernejšie vybavenie pre početné nemocnice a domy zdravia, 14 miliónov na dodatočné pôsobenie národnostných rád atď.

Keď ide o plány v nadchádzajúcom období plánujú začať s projektom výstavby B a C bloku Klinického centra Vojvodiny, ktoré by mali byť na rozlohe 30-tisíc m², obsahovať by mali vyše 400 postelí a vybavené by mali byť najmodernejšou výbavou.

Jasmina Pániková

Foto: Pokrajinská vláda

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs