Začína sa výstavba nových poľných ciest v Obci Báč

5.okt 2016

Začína sa výstavba nových poľných ciest v Obci Báč

14581547_1460220334005174_4579316095684664006_nV slávnostnej sieni Obce Báč dnes podpísali zmluvu o verejnom obstarávaní prác výstavby a úpravy poľných ciest a striasacej dráhy. Zmluvu  podpísal predseda Obce Báč Dragan Stašević a v mene Slovan Progres Juraj Bocka.

Zmluvou je zahrnutá výstavba 5,8 km poľných ciest vo všetkých osídlených mestách Obce Báč, ako aj výstavba 9 striasacích dráh. V Selenči plánujú vybudovať 560 m poľnej cesty.

Hodnota dohodnutých prác vynáša 49,9 milióna dinárov (bez DPH) a prostriedky zabezpečili z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v štátnom vlastníctve. Podľa slov predsedu obce nedávno vypísali dva súbehy na subvencie v poľnohospodárstve a aj výstavbou nových poľných ciest chcú prispieť k rozvoju poľnohospodárstva v tejto obci.

Pripomíname, že počas rokov 2014 a 2015 Obec Báč vybudovala viac ako 11 km poľných ciest a 10 striasacích dráh.

Jasmina Pániková

Zdroj: Obec Báč

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs