V Modre odhalili bustu Jovana Jovanovića Zmaja

6.okt 2016

V Modre odhalili bustu Jovana Jovanovića Zmaja

V Modre pred budovou Pamätného gymnázia, niekdajšieho Lýcea, ktoré navštevoval Jovan Jovanović Zmaj, dnes odhalili bustu tomuto srbskému básnikovi, prekladateľovi a redaktorovi mnohých časopisov, pri čom boli prítomní aj predstavitelia vojvodinskej vlády v čele s premiérom Igorom Mirovićom.

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović sa vyjadril poďakovanie primátorovi Modry Jurajovi Petrakovičovi a všetkým priateľom na Slovensku, ktorí podporovali túto významnú iniciatívu, poukazujúc na to, že sa pokračuje v Zmajevých stopách, šíriac priateľstvo, spoločný život Srbov a Slovákov v Srbsku, zvlášť vo Vojvodine, – uvádza sa v písomnom oznámená Pokrajinskej vlády.

Na slávnosti odhalenia busty sochára Đorđa Lazića Đapšu zo Sriemskych Karloviec prítomní boli aj veľvyslanec RS na Slovensku Šani Dermaku, primátor Modry Juraj Petrakovič a predseda Združenia Srbov na Slovensku Stane Ribič, ako aj Miroslav Štatkić, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a jeho námestník Nebojša Kuzmanović.

Slávnosť odhalenia busty, ktorú finančne podporila Vláda Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín, zorganizoval Spolok Srbov na Slovensku, Srbské kultúrno-informačné centrum a Mesto Modra.

Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904)

Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904)

Jovan Jovanović Zmaj je jeden z mnohých významných Srbov, ktorí sa nielen školili na Slovensku, ale ktorí aktívne rozvíjali slovensko-srbské vzťahy. Do Bratislavy na Lýceum sa dostal v roku 1850, kde študoval filozofiu, ktorú roku 1851 ukončil súkromne na Evanjelickom gymnáziu v Modre, uvádza sa na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Gymnaziálne štúdiá skončil v Trnave roku 1852. V štúdiách pokračoval v Pešti, Prahe a vo Viedni, kde sa už nachádzali mnohí srbskí študenti, ktorí predstavovali „skvelé kolo srbskej mládeže“. Zaznamenané sú styky Jovana Jovanovića Zmaja a Ľudovita Štúra.

V Bratislave bol predsedom Srbského študentského spolku. Bol jedným z najpopulárnejších a najtvorivejších srbských básnikov, ktorý prvé básne napísal v Bratislave roku 1850. Jovan Jovanović Zmaj sa často zaoberal slovenskými témami, zvlášť osudom Slovákov, u ktorých Srbi mali podporu počas svojej obrody.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs