Návšteva západného Sriemu a Semberie

7.okt 2016

Návšteva západného Sriemu a Semberie

Spoločná fotografia domácich a hostí pred Slovenským domom v Šíde

Spoločná fotografia domácich a hostí pred Slovenským domom v Šíde

Delegácia Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s predsedom Vladimírom Skalským navštívila včera najprv Erdevík, Šíd a Bijelinu.

V delegácii boli aj Viera Tapalagová ĎenďurováStanislav Bajaník.

V Erdevíku sa hostia stretli s predstaviteľmi Slovákov tejto osady, s ktorými prebrali aktuálne otázky so života Slovákov v tomto prostredí. V Bijeline navštívili spolok Juraj Jánošík a Slovenský evanjelický zbor. Delegáciu privítal aj primátor mesta Bijelina.

Po návrate z Bijeliny delegácia zavítala do Šídu. V Slovenskom dome hostí privítali predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota Blaženka Dierčanová, dozorkyňa cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej cirkvi v Šíde Zuzana Stupavská a predsedníčka Miestneho odboru Matice Slovenskej v Šíde Nataša Kolárová. Samozrejme, aj tu boli rozhovory zamerané na šídskych Slovákov a aktuálne otázky.

Delegácia zo Slovenska mala naplánované navštíviť aj Slovákov v Iloku a Radoši.

                                                                   Stanislav Stupavský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs