Oslava 90. narodenín Jána Labátha

6.okt 2016

Oslava 90. narodenín Jána Labátha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ctitelia jubilantovho diela vyplnili sieň Šafárika

Prvá streda v októbri v rámci pravidelných matičných večierkov v Novom Sade mala tentoraz výnimočnú náplň. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a MOMS Nový Sad usporiadali literárny večierok venovaný 90. narodeninám Jána Labátha.

V sieni SKC P. J. Šafárika sa na včerajšom príležitostnom podujatí jubilantovi, ctiteľom jeho diela, matičiarom a všetkým prítomným prihovorili Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka ÚKVS, a Jarmila Struhárová, predsedníčka MOMS Nový Sad. O tvorivých obdobiach v takmer 70-ročnom literárnom diele jubilanta básnika, prozaika, kritika, esejistu, prekladateľa a publicistu hovorila literárna vedkyňa Dr. Zuzana Čížiková. Zdôraznila, že jeho básnické cítenie sa stále prejavuje aj v jeho prozaickej tvorbe a zvlášť sa pozastavila pri jeho netradičnom románe Diaľky. Posledné obdobie v tvorbe Jána Labátha pomenovala mozaikou útržkov, rozhovorov, vyhľadávaní a zverejňovaní jeho básní a esejí z uplynulých období, proste „dotvorenie tvorivého životného zápasu“.

Príležitostná debata o budúcnosti poézie s poetkou Vierou Benkovou

Príležitostná debata o budúcnosti poézie s poetkou Vierou Benkovou

Literárny večierok obohatilo premietanie video záznamov nielen o literárnej stránke života Ing. Lána Labátha, ale aj o jeho všestrannej a matičnej činnosti.

Novosadskí matičiari s úctou pripomínajú, že práve on bol prvým predsedom obnoveného MOMS Nový Sad a počas jeho mandátneho obdobia bolo tu usporiadaných 80 podujatí, maximálne rozprúdená matičná činnosť a spolupráca so Šafárikom, cirkevným zborom i ostatnými miestnymi odbormi.

Pri gratulačnom príhovore Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, osobitne vyzdvihla vzácne debaty s jubilantom po literárnych i matičných večierkoch. Životnú deväťdesiatku oslávencovi na včerajšom večierku s primeraným darčekom blahoželali aj spisovateľka a poetka Viera Benková a predseda MOMS Kysáč a čestný predseda MSS Rastislav Surový.

Osobitným príhovorom o svojej tvorbe a životných cestách prítomných oslovil aj sám jubilant Ján Labáth, úprimne dojatý sa poďakoval všetkým za krásnu oslavu jeho blížiacich sa narodenín – oslávi ich 13. októbra. Na večierku, pravdaže, zneli aj jeho verše a to v podaní jubilantovho vnuka Rastislava Labátha a Danice Vŕbovej. Spevom a to hymnickou piesňou program doplnili členovia Miešaného zboru SKC P. J. Šafárika pod vedením Anny Crveniovej a moderovala ho Aneta Lomenová.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs